webinar dieta s autizmom v skole 1

Dieťa s autizmom v škole

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.

Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Povieme si aký je aktuálny náhľad na autizmus, kto JE a kto NIE JE autista, o kognitívnej a sociálnej diagnostike. O možných deficitoch a excesoch žiakov s autizmom, o hľadaní ich potenciálu a silných stránkach. Bližšie sa venujeme komunikácii, prekonávaniu komunikačných bariér, porozumeniu, problémovému správaniu, vhodným intervenciám a účinných metódam pri vyučovaní aj mimo neho.
Budeme sa rozprávať o úlohe asistenta počas vyučovania a jeho spolupráci s pedagógom.
Povieme si ako komunikovať s rodičmi a ako zvládať svoje vlastné emócie v záťažových situáciach počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia, učiteľky MŠ a ZŠ a špeciálnych škôl,
  • pedagogickí asistenti,
  • odborní zamestnanci.

Súčasťou webinára sú kazuistiky, príklady z praxe, videonahrávky. Počas celej diskusie je možné klásť otázky. Po skončení je možnosť získať materiály na vyučovanie.

ŠKOLITEĽKA:

Zuzana Oravcová, Psychoterapeutka, koučka, facilitátorka

Zuzana Oravcová, Lektorka kurzu Dieťa s autizmom v škole

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.

Je psychoterapeut, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie.

Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a a prežívanie detí s autizmom.

Termíny:

03. 03. 2022, 15:00 – 18:00
14. 04. 2022, 15:00 – 18:00
02. 06. 2022, 15:00 – 18:00

Registrácia končí deň pred webinárom

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 30 €

Dátum

25 aug 2021
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu