Inkluzívna legislatíva a dokumentácia

Získajte kvalitný vhľad do legislatívneho fungovania, orientácii v nej, nadobudnite pochopenie legislatívnych prepojení. Ukážeme si ich praktickú aplikáciu na život pracovníka v školstve.