Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia
inkluzivna legislativa pre poradenske zariadenia inklucentrum

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebujete z pohľadu poradenského zariadenia. Jednak ako zamestnanec (Vaše zaradenie, atestácie, vzdelávanie, kompetencie) a jednak v podpore škôl a klientov. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Tento webinár je v kocke a na mieru šitý pre poradenské zariadenia. A bonus pre vás – máme aj informácie k novelám zákonov 2021.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • poradenské zariadenia.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • získate hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii,
 • poznatky o možnostiach úprav v IVP klientov a písaní správ,
 • čo prinášajú novely zákonov 2021 do poradenských zariadení?

Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

8. 3. 2021 (Registrácia končí 5. marca 2021)

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Kúpa kurzu

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia
Dostupné Lístky: 1
Kurz Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

08 mar 2021

Čas

9:00 - 12:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať

Spíker

 • Viktor Križo
  Viktor Križo
  Školiteľ

  Viktor vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
  Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
  Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Menu