Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Inkluzívna legislatíva pre vedenie školy
webinar inkluzivna legislativa pre vedenie skoly inklucentrum

Inkluzívna legislatíva pre vedenie školy

Orientujte sa v školských zákonoch (už aj vrátane aktuálnych noviel zákonov 2021), predpisoch a usmerneniach, ktoré úzko súvisia s pedagogickými asistentmi a školským podporným tímom, ale taktiež aj s integráciou na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu. Dozviete sa základy pracovno-právnych vzťahov k týmto zamestnancom na svojej škole, ich úlohách a kompetenciách, možnosti podpory žiakov v integrácii aj mimo nej, s cieľom inkluzívneho smerovania. Účastník získa aj materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď. Tento webinár je na mieru šitá legislatívna podpora pre riaditeľov v kocke, čo potrebuje vedieť, aby kvalitne a v súlade so zákonom napomáhal rozvoju inkluzívne vzdelávania cez školské podporné tímy a asistentov.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • zástupcovia a zástupkyne škôl,
 • zriaďovatelia škôl,
 • okresné úrady.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • získate pevné základy v pracovno-právnej legislatíve vzťahujúcej sa k pedagogickým asistentom a školskému podpornému tímu,
 • spoznáte zákony a predpisy súvisiace s integráciou na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu,
 • zistíte aké úlohy a kompetencie majú zamestnanci majú mať pedagogický zamestnanci a členovia školského podporného tímu,

Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

8. 3. 2021 (Registrácia končí 7. marca 2021)

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Kúpa kurzu

Inkluzívna legislatíva pre vedenie školy
Dostupné Lístky: 7
Kurz Inkluzívna legislatíva pre vedenie školy je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

08 mar 2021

Čas

14:00 - 17:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať

Spíker

 • Viktor Križo
  Viktor Križo
  Školiteľ

  Viktor vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
  Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
  Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Menu