Home Kalendár Pedagogický asistent v praxi 1.časť-ZMENA TERMÍNU

Pedagogický asistent v praxi 1.časť-ZMENA TERMÍNU

ZMENA TERMÍNU: Pre momentálne obmedzenia v súvislosti s COVID-19, posúvame 1. časť kurzu na 6. – 7. 11. Prvá časť prebehne ONLINE formou.

Vzdelávací kurz je momentálne vypredaný. Nechcete zmeškať ďalšie otvorenie tohto kurzu? Zanechajte nám na vás kontakt v tomto formulári:

Chcem byť informovaný o ďalšom otvorení kurzu Pedagogický asistent v praxi

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede. A vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii a práce v prezenčnej forme, praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

Komu je kurz určený?

 • primárne pre: pedagogickí asistenti
 • triedni učitelia, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Kurz je zložený zo štyroch častí: dva 2-dňové semináre a dva 1-dňové, ktoré absolvujete postupne počas 3 mesiacov.

 1. časť: 6. – 7. 11. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod, sobota 9:00-17:00 hod)
 2. časť: 11. 12. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod) Termín bude upresnený podľa momentálnych nariadení s súvislosti s COVID-19
 3. časť: 15. 01. 2021 (piatok 14:00-18:30 hod) Termín bude upresnený podľa momentálnych nariadení s súvislosti s COVID-19
 4. časť: termín neurčený

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Lektori a garanti vzdelávania:

 • Masha Viera Orogváni
 • Magdaléna Špotáková
 • Jana Kružliaková
 • Viktor Križo

Ciele kurzu:

 1. Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.
 2. Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.
 3. Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
 4. Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah výučby je 55 hodín (42 hod. prezenčne + 13 hod. dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Celková cena vzdelávania (bez dotácie): 269 eur

Aktuálna zľavnená cena: 120 eur

Denný rozvrh

14:00 - 18:30
Piatok
9:00 - 17:00
Sobota
Je nám ľúto, lístky sa rýchlo minuli. Nepremeškajte žiaden termín a prihláste sa do nášho Newslettra.

Dátum

06 - 07 nov

Time

Rozvrh dní nižšie
14:00 - 17:00

Cena

120.00€

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 904 558 536
Email
[email protected]
Website
https://inklucentrum.sk
Registrovať
Menu