Home Kalendár Podpora detí so ŠVVP pri T5 a T9

Podpora detí so ŠVVP pri T5 a T9

Národný ústav certifikovaného merania (NUCEM) a Centrum inkluzívneho vzdelávania pripravili pre vás krátky bezplatný seminár na tému: Podpora žiakov so ŠVVP pri Testovaní. Obsahom seminára je predstaviť možnosti a koncept podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri príprave a realizácii Testovania (T5 a T9) a diskutovať prakticky o tom, ako realizovať túto podporu.

Dozviete sa bližšie, aké možnosti škole ponúka Testovanie pri inkluzívnej podpore detí so ŠVVP, aké pomôcky môžu žiaci využívať, akú podporu dostať od asistenta učiteľa, či administrátora testovania a i.

Seminár odporúčame pre tých, ktorí testovanie priamo koordinujú, alebo zabezpečujú testovanie pre žiakov so ZZ. Vzhľadom k tomu, že chceme poskytnúť podporu čo najväčšiemu počtu záujemcom, za každú školu je možné poslať jedného účastníka.

Termíny seminárov budú:

  • 2.marca 2020 od  9:00 – 11:30
  • 2.marca 2020 od  12:30 – 15:00
  • 6.marca 2020 od  9:00 – 11:30
  • 6.marca 2020 od  12:30 – 15:00

Seminár budú viesť odborníci v téme:

  • Mária Ježíková, NUCEM, zodpovedná za koordináciu T5 a T9 pre žiakov so ZZ
  • Viktor Križo, CIV, učiteľ matematiky, poradca pre inkluzívne vzdelávanie

Prihlasovanie je potrebné zrealizovať formou zaslania týchto údajov: Mena účastníka, pozície, názvu a adresy školy a termínu a času seminára a to emailom na adresu: Maria.Jezikova@nucem.sk. Vašu účasť Vám následne potvrdíme emailom podľa počtu prihlásených.

Dátum

06 mar 2020

Čas

11:30 - 12:30 prestávka
9:00 - 15:00

Cena

Zdarma

Labels

Kurz

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 904 558 536
Email
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Website
https://inklucentrum.sk
Menu