Webinar ranne kruhy vo vyucovani Inklucentrum

Ranné kruhy vo vyučovaní

Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity?

Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II. stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa o princípoch a zmysle ranných desaťminútoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí asistenti
  • učitelia
  • odborní zamestnanci

ŠKOLITELIA:

Eva Kúdelová

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a etickej výchovy v Trnave, sedem rokov pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Bratislave. Absolvovala program IRPU a päť rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sústredení a medzigeneračného učenia. Od roku 2017 vyučuje Hejného metódou na druhom stupni ZŠ. Špecializuje sa najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom.

Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pondelok 7. 12. 2020, 15:00 – 18:00

Registrácia do piatka 4. 12. do 15:00hod

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu Microsoft TEAMS alebo ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Webinár je dotovaný z grantových programov.

Kúpa kurzu

Ranné kruhy vo vyučovaní
Dostupné Lístky: 20
The Ranné kruhy vo vyučovaní ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Dátum

07 dec 2020

Čas

15:00 - 18:00

Cena

18.00€

Labels

Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 908 337 296
Email
[email protected]
Website
https://inklucentrum.sk
Registrovať
Menu