Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Reflexia a spätná väzba na 1. stupni ZŠ
kurz reflexia a spatna vazba webinar inklucentrum

Reflexia a spätná väzba na 1. stupni ZŠ

Webinár otvoríme po naplnení počtu 20 účastníkov.
Vyjadrite svoj záujem vo formulári: PRED-PRIHLÁSENIE
Predpokladané termíny webináru:
21. 09. 15:00-18:00
23. 11. 15:00-18:00

V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v triede sa často bojíme chýb. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu. V tom nám pomáha spätná väzba a reflexia. Moje skúsenosti ukazujú, že túto životnú zručnosť by sme mali vštepovať deťom už od 1. triedy. Naučia sa byť úprimné a nebudú sa báť prejaviť svoje emócie. Úlohou učiteľky je naučiť deti preniesť túto zručnosť do reálneho života.


OBSAH WEBINÁRU:

– prečo začať so spätnou väzbou už na 1. st. ZŠ?

– aký je rozdiel medzi spätnou väzbou a reflexiou?

– vyskúšame si spätnú väzbu prakticky na aktivitách v skupinách

– pozrieme aj energizéry a ich využitie na spätnú väzbu

– aj video nám môže ukázať, prečo je treba venovať sa spätnej väzbe aj tu

– podelím sa nielen o vedomosti a poznatky, ale aj o vlastné zážitky z triedy 


Materiály dostanú účastníci po skončení webinára na svoju emailovú adresu.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia a učiteľky 1. stupeň ZŠ
  • vychovávatelia a asistenti na 1. stupni ZŠ

ŠKOLITEĽKA:


Marta Páleníková

Marta Palenikova lektorka Inklucentrum

Marta Páleniková učí na 1. stupni v ZŠ Félix v Bratislave viac ako 12 rokov. S deťmi podniká veľa DOBROdružstiev v škole i mimo nej. Je športovkyňa telom aj dušou, venuje sa turistike a basketbalu, k čomu sa snaží viesť aj svojich žiakov. Je absolventkou Individuálneho rozvojového programu učiteľa, ktorý vedie organizácia LEAF a Vzdelávacieho programu Komenského inštitútu.

Pred časom objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla venovať sa tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný“ systém vhodný do každej triedy. Vydala metodiku k téme: „Kuchárska kniha“ plná receptov ako na reflexiu a spätnú väzbu na 1. st. ZŠ.

NÁZORY ABSOLVENTOV WEBINÁRU:

„Preberaná téma splnila nad mieru moje očakávania. Získané vedomosti budem určite uplatňovať v mojej pedagogickej praxi.

„Lektorka maximálne príjemná. Zapájala účastníčky do webinára. V danej problematike výborne zorientovaná s bohatými skúsenosťami.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Webinár otvoríme po naplnení počtu 20 účastníkov.
Vyjadrite svoj záujem vo formulári:

Dátum

21 sep 2021

Čas

!!! Otvoríme podľa záujmu
15:00 - 18:00

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu