Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Školský psychológ na strednej škole
webinar pscyholog na strednej skole

Školský psychológ na strednej škole

KURZ MOMENTÁLNE NEOTVÁRAME. Ako náhradu využite kurz pre začiatočníkov: Školský psychológ začíname. Alebo pokročilých:

Kurz je pokračovaním webinára Školský psychológ začíname. Jeho absolvovanie však nie je podmienkou.

V kurze sa oboznámime s postupom individuálneho rozhovoru s klientom strednej školy. Zameriame sa na rôzne otázky : Ako nadviazať vzťah s klientom? Ktoré otázky sú vhodné pri analýze problémov? S akými rôznymi problémami sa môžeme v práci stretnúť?  Koľko stretnutí s klientom plánovať ? Čo robiť ak klient odmieta spoluprácu, resp. je v odpore k psychológovi? Ako viesť písomné záznamy zo stretnutí s klientom? Ako informovať o problémoch klienta učiteľov a dodržiavať etické normy v práci psychológa? Vytvoríme priestor na diskusiu, príklady z praxe a poskytneme čas na skupinovú činnosť. Pozývame všetkých záujemchtivých začínajúcich školských psychológov, ktorí uvítajú praktické skúsenosti a vzájomné zdieľanie problémov z praxe.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školskí psychológovia SŠ

ŠKOLITEĽKA:

Jana Dulinová

Jana Dulinova lektorka Inklucentrum

Pracuje ako školská psychologička 28 rokov. Dlhoročné skúsenosti získavala prácou na rôznych typoch stredných škôl – štátne a súkromné gymnázium, stredné odborné školy.

Absolvovala špecializačné kontinuálne vzdelávanie Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach na Paneurópskej VŠ v BA. Práca školskej psychologičky ju neustále napĺňa, pretože žije krédom: „Vždy je čo zdokonaľovať a tvoriť.“

Viac o Jane…

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Kurz prebehne v našich priestoroch. Organizačný email obdržíte po zaplatení kurzu.

Dátum

28 okt 2021

Čas

15:00 - 18:00

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu