Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME
webinar spec ped pokracujeme

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

Vzdelávame v témach, ktoré ste si vybrali. Každý termín nová téma, ktorú rozoberieme do hĺbky.


AKTUÁLNA TÉMA: DIEŤA V ŤAŽKEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII V PRAXI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA:
Postcovidové obdobie, nestabilné vzťahy v rodinách, nelátkové a látkové závislosti, suicidiálne pokusy, neprospievanie či príchod odídencov z vojnovej krajiny sú v súčasnosti výzvami pre pedagógov v školách. Akú úlohu vo vzdelávaní týchto žiakov má školský špeciálny pedagóg? Na čo sa zamerať, ako postupovať, ako komunikovať? Na tieto a ďalšie otázky sa budeme  snažiť odpovedať v pripravovanom webinári. Tešíme sa na vašu účasť. 

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školský špeciálny pedagóg na 1. stupni ZŠ
  • školský špeciálny pedagóg na 2. stupni ZŠ
  • školský špeciálny pedagóg na SŠ

ŠKOLITEĽKY: Zuzana Hronová a Lívia Muntágová

Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Je trénerkou kurzu pozornosti KUPOZ a KUPREV, preventívnych programov Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Srdce na dlani – programy predchádzajúce šikanovaniu na 1. stupni. V priebehu svojej praxe  vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v  základnej škole.

V súčasnosti pracuje v Košiciach v základnej škole v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  v inkluzívnom tíme. Jej škola je v tomto školskom roku zaradená do programu Škola inkluzionistov.

Od roku 2016 pôsobí v Slovenskej komore učiteľov, v sekcii inkluzívneho vzdelávania. V rámci aktivít Slovenskej komory učiteľov sa zasadzuje za inkluzívnu vzdelávaciu politiku s dôrazom na rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkých detí.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov a tém:


21. 02. 2022, 15:00 – 18:30
Téma – Možnosti rozvíjania rôznych typov pamäti u žiakov so ŠVVP – použiteľné na 1. aj 2. stupni. Rozvoj čítania na 1. stupni ZŠ. Od prvých písmen k Harry Potterovi alebo ako vychovať knihomoľa. Dyslexia ako didaktický omyl? Základná čitateľská výbava špeciálneho pedagóga (pomôcky, okienka, techniky, čítanky, knihy, kartičky)

14. 03. 2022 , 15:00 – 18:30
Téma: zápis žiakov do prvého ročníka. Ako si zostaviť vlastnú testovú batériu k zápisu. Prediktory vývinových porúch učenia.Projektívne techniky ako diagnostický a terapeutický nástroj a ich využitie v praxi školského špeciálneho pedagóga. (Kresba postavy, stromu (rôzne variácie), základy sandplay a scénotestu).


22. 04. 2022, 15:00 – 18:30
Rozvíjanie matematických predstáv u žiakov so ŠVVP na 1 a na 2. stupni. Dyskalkúlia, reedukácia, kompenzačné pomôcky. Prečo je matematika tak ťažká? Matematika ako cudzí jazyk.


23. 05. 2022, 15:00 – 18:30
Postcovidové obdobie, nestabilné vzťahy v rodinách, nelátkové a látkové závislosti, suicidiálne pokusy, neprospievanie či príchod odídencov z vojnovej krajiny sú v súčasnosti výzvami pre pedagógov v školách.Akú úlohu vo vzdelávaní týchto žiakov má školský špeciálny pedagóg? Na čo sa zamerať, ako postupovať, ako komunikovať? Na tieto a ďalšie otázky sa budeme  snažiť odpovedať v pripravovanom webinári. Tešíme sa na vašu účasť. 


Ukončenie registrácie deň pred webinárom. Webinár je organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 30 €

Kúpa kurzu

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME
Available Lístky: 23
Kurz Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

23 máj 2022

Čas

15:00 - 18:30

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu