Webinar skolsky vzdelavaci program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program – inkluzívne vzdelávania, PO a IVP

Poskytneme Vám kroky, ukážky a rady, ako si upravíte a doplníte svoj školský vzdelávací program o tieto témy:

  • princípy inkluzívneho vzdelávania vo Vašej škole,
  • univerzálna podpora, prevencia a krízová intervencia ako podporné opatrenie pre všetky deti vo vašej škole, 
  • možnosti úprav pre žiakov so ŠVVP tak, aby ste výrazne znížili počet IVP vo svojej škole, debyrokratizovali a zefektívnili procesy a papiere,
  • zadefinovanie školského podporného tímu, popis činností, plán práce tímu a pod.

Nedávno sme navštívili aj viaceré krajiny (Portugalsko, Nemecko, Česko, Fínsko a Nórsko), ktoré vďaka Erazmu postupne objavujeme, kde sme mali možnosť mnohé z týchto opatrení vidieť aj v praxi, radi sa o to podelíme veľmi prakticky v tom, ako si svoje ŠkVP efektívne nastaviť, doplniť a upraviť, aby ste nemuseli robiť zbytočné papierovačky a mali nastavenú podporu systémovo pre všetky deti, ale aj deti so ŠVVP. Pomôžeme vám si svoj školský vzdelávací program v súlade s platnou legislatívou vhodne upraviť v tejto téme. Každý účastník získa prezentáciu z webinára, potvrdenie o účasti a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školské podporné tímy,
  • riaditelia škôl a vedúci zamestnanci,
  • školské úrady

LEKTORi VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Vladimíra Ďurčová

Vladimira Durcova lektor Centrum inkluzivneho vzdelavania

PaedDr. Vladimíra Ďurčová, pôsobí ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Pliešovciach, zároveň v Edu-spec – centrum špeciálnopedagogického vzdelávania vo Zvolene, ktorého je zakladateľka. V minulých rokoch účastníčka programu Škola inkluzionistov, tento rok pôsobí ako externá  lektorka pre tento projekt z Nadácie pre deti Slovenska. 

Mgr. Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Viac o Zuzane Hronovej

TERMÍN

29. 1. 2024, 15:00 – 18:00
(Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Kúpa kurzu

Školský vzdelávací program
Dostupné Lístky: 21
Kurz "Školský vzdelávací program" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

29 jan 2024

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať