Domov Kalendár Slávnostné otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania

Slávnostné otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania

Dňa 9. marca 2020 slávnostne otvoríme priestory Centra inkluzívneho vzdelávania s besedou o inklúzii v priestoroch strednej školy SPŠE na Hálovej 16 v Bratislave.

Na otvorenia Centra prisľúbili už účasť čestní hostia a poprední aktéri inkluzívneho vzdelávania v Českej republiky:

  1. Pavla Paxová, predsedkyňa o.z. Rytmus.

Pozvanie dostali aj hostia za slovenskú stranu:

  1. členovia Koalície za spoločné vzdelávanie,
  2. Janet Motlová, riaditeľka VÚDPaP,
  3. Andrea Cocherová, správkyňa Nadácia Orange ako hlavný sponzor Centra z Plesu v opere,
  4. ďalší čestní hostia

PROGRAM:

10:00 – slávnostné otvorenie a predstavenie Centra inkluzívneho vzdelávania, príhovory čestných hostí,

10:45 – prestávka, prehliadka priestorov, občerstvenie,

11:15 – beseda o inkluzívnom vzdelávaní s hosťami v aule strednej školy SPŠE,

12:30 – záver.

Cena

Zdarma

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Telefón
+421 904 558 536
Email
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Web stránka
https://inklucentrum.sk
Menu