Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Deti s FASD a traumou a ich podpora vo vzdelávaní
webinar vzdelavanie deti s fasd

Deti s FASD a traumou a ich podpora vo vzdelávaní

FASD (fetal alcohol spectrum disorder) sú poruchy fetálneho alkoholového spektra a patria sem deti, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol, čo ovplyvňuje priamo ich fungovanie, učenie, emócie a správanie. Veľa detí s FASD žije v náhradných rodinách. Webinár ponúka metodické a a legislatívne kroky, ako v škole nastaviť integráciu alebo bežnú podporu pre ich vzdelávanie.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učiteľ/učiteľka
  • odborný zamestnanec/odborná zamestnankyňa
  • poradenská pracovníčka/poradenský pracovník
  • rodič

ŠKOLITELIA:

Zuzana Tomanová (Fascinujúce deti)
Pedagogička a edukátorkav téme FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra). Aktuálne vo výcviku DDP – dyadická vývinová psychoterapia, doplnkové vzdelanie v senzomotorike (SI-senzorická integrácia, INPP, BHRG). Odbornú prax v oblasti FASD: diagnostiky, poradenstvo a vzdelávanie vykonáva od r. 2014 v centre diagnostiky a terapie Fascinujúce deti, o.z.

Zuzana Petrincová (Návrat)
Sociálna poradkyňa, terapeutka dotykom, edukátorka v téme FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra), absolventka dvojročného
STAR výcviku podľa modelu Virginie Satirovej pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Odbornú prax v oblasti podpory opustených detí a náhradných rodín (oblasť sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately) vykonáva od r. 2000.

Viktor Križo (Centrum inkluzívneho vzdelávania).

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Webinár je dotovaný z grantových programov.

The event is finished.

Dátum

18 jan 2021
Registrácia ukončená!

Čas

14:00 - 17:00

Cena

18.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu