Domov Kalendár Workshop pre asistentov

Workshop pre asistentov

Tento workshop sa už konal.
Ako prebiehal si prečítate v našom blogu. Chcete byť informovaní o ďalšom termíne? Prihláste sa do nášho newslettra.
Alebo si pozrite kalendár kurzov a podujatí.

UKONČENÝ


V štvrtok 5.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ďalší workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre asistentov učiteľa, tentoraz s témou deti s Aspergerovým syndrómom, ale aj témami, ktoré trápia asistentov v školách. Ide o pokračovanie workshopov s hosťami z Českej republiky v októbri, ale tentoraz s našimi vlastnými lektormi Mashou Orogváni a Jankou Kružliakovou a a hostiacou lektorou dr. Evou Gelányiovou z poradenského zariadenia z Levíc. Zámerom workshopu je podporiť zdieľanie dobrej praxe asistentov učiteľov, sieťovanie, výmena skúseností a workshop na tému podpory práce s deťmi s aspergerovým syndrómom.

OBSAH:

  • 8:30 – 11:30 – doobeda:  burza nápadov, zdieľanie a sieťovanie dobrej praxe na školách, možnosti a príklady podpory práce asistenta v školskom prostredí,
  • 12:30 – 15:00 poobede: podpora detí s aspergerovým syndrómom v školskom prostredí v práci asistenta učiteľa.

LEKTORI:

  • Mgr. art. Viera Orogváni a Mgr. Jana Kružliaková – skúsené špeciálne pedagogičky s praxou asistenta učiteľa, expertky na inkluzívne vzdelávanie,
  • PaedDr. Eva Gelányiová – riaditeľka Súkromnéj CŠPP v Leviciach, terénna špeciálna pedagogička

PODMIENKY K PRIHLÁSENIU:

  • prihlasovanie je prednostne určené asistentom, ktorí sa zúčastnili na prvom workshope v októbri 2019,
  • symobolická cena je opäť 10 eur za osobu,

PRIHLÁŠKA (už nie je aktívna)

Prihlasovanie na seminár je treba cez formulár prihlášky vyššie a my vám emailom potvrdíme Vašu účasť a vyzveme k platbe.

Miesto: Krajanské centrum a Galéria KALAB, Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Štvrtok 5.12.2019: 8:30 – 15:00 (obedná pauza 11:30 – 12:30)

Symbolické vstupné: 10 eur za osobu (zaplatíte po výzve na Váš email prevodom na účet s variabilným symbolom 0512 s poznámkou uvedenia Vášho mena a priezviska)

Občerstvenie v cene: káva, čaj,

Počet účastníkov: max. 20

Bližšie informácie zašleme prihláseným účastníkom mailom alebo môžete sa s nami spojiť aj emailom: vzdelavanie@inklucentrum.sk

Tím Centra

Menu