Domov Kalendár Workshop pre odborné tímy

Workshop pre odborné tímy

(Kapacita je naplnená, prihlasovať sa už nie je možné, ale pripravujeme pre Vás ďalšie workshopy.)

V piatok 6.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ochutnávkový workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre odborné tímy na základných školách. Zámerom workshopu je podporiť dobrú prax fungovania odborných tímov na školách, sieťovať funkčné a aktívne odborné tímy, zdieľať medzi nimi dobrú prax, vytvoriť aktívnu a komunikujúcu platformu tímov. Workshop tiež prinesie dôležité informácie o inkluzívnom vzdelávaní, kazuistiky a možnosti práce s deťmi v riziku, burzu nápadov a pod.

OBSAH:

  • doobeda: Inkluzívne vzdelávanie  a odborný tím, východiská v legislatíve a strategických dokumentoch, spolupráca v tíme, princípy fungovania tímu, práca na prípadových štúdiách detí v riziku v školskom prostredí,
  • poobede: sieťovanie, burza nápadov, zdieľanie dobrej praxe, diskusia a iné podľa potrieb účastníkov.

LEKTORI:

  • PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. – učiteľ, špeciálny pedagóg a psychológ, zakladateľ odborného tímu na ZŠ v Bratislave, expert na inkluzívne vzdelávanie,
  • Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A., PhD. – liečebný pedagóg, artepsychoterapeut, supervízor, dlhoročný člen odborného tímu, expert na inkluzívne vzdelávanie vo VÚDPaP.

PODMIENKY K PRIHLÁSENIU:

  • prihlasovanie je prednostne určené aktívnym odborným tímom alebo tým, ktorý takýto tím plánujú zakladať na škole (ideálne ak sa zúčastnia všetci členovia tímu) – podľa motivácie a záujmu budeme prednostne vyberať najaktívnejšie tímy. Od februára 2020 budeme rozbiehať aj dlhodobé vzdelávania aj pre začínajúce odborné tímy – tento workshop je ochutnávka,
  • symobolická cena 20 eur je za celý tím v jednej škole, v prípade účasti jednotlivcov alebo záujemcov z iných radov je cena 20 eur za osobu,
  • je pre nás veľmi dôležité poznať vašu motiváciu k prihláseniu, preto vás poprosíme tejto časti venovať aktívnu pozornosť. Môžete v tejto časti popísať, čo riešite, čo je pre vás akútne dôležité.
  • Celý tím je možné prihlásiť jednou prihláškou, v tom prípade ale v Poznámke uveďte mená a profesie ostatných členov tímu. Ak by ste mali rozdielne motivácie k prihláseniu alebo iný dôvod, môže sa každý člen prihlásiť aj zvlášť.

PRIHLÁŠKA (už nie je aktívna)

Prihlasovanie na seminár je treba cez formulár prihlášky vyššie a my vám emailom potvrdíme Vašu účasť a vyzveme k platbe.

Miesto: Krajanské centrum a Galéria KALAB, Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Piatok 6.12.2019: 8:30 – 15:00 (obedná pauza 11:30 – 12:30)

Symbolické vstupné: 20 eur za celý odborný tím (zaplatíte po výzve na Váš email prevodom na účet s variabilným symbolom 0612 s poznámkou názvu Vašej školy)

Občerstvenie v cene: káva, čaj,

Počet účastníkov: max. 20

Bližšie informácie zašleme prihláseným účastníkom mailom alebo môžete sa s nami spojiť aj emailom: vzdelavanie@inklucentrum.sk

Tím Centra

Cena

Eur20

Organizátor

Inklucentrum
Telefón
+421 904 558 536
Email
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Web stránka
https://inklucentrum.sk
Menu