Otvárame od januára 2021

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov.

Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

  • ranné kruhy na začiatku vyučovania,
  • reflexia vo vyučovacích hodinách,
  • skupinová práca,
  • sebahodnotenie žiakov,
  • práca s nedostatkami a zdrojmi,
  • mediácia konfliktov,
  • večerná reflexia na mimoškolských sústredeniach
  • a ďalšie zaujímavé techniky a kompetencie.

Vzdelávanie ponúka aj neuropsychologický pohľad na reflexiu pri stimulovaní vyšších centier mozgu, ale aj základné techniky a kroky zavádzania  reflektívneho inkluzívneho prístupu do školského prostredia, priame ukážky a zážitkové kruhy s účastníkmi, ale aj v triedach na vybraných školách.

Kurz plánujeme ako 3 dvojdňovky v priebehu 3 mesiacov s mentoringom počas skúšania a zavádzania reflektívnych prvkov do svojej práce.

 

Podrobný popis tohto programu pripravujeme.

Prihláste sa do Newslettra a budete prednostne informovaný o vyhlásení termínu tohto kurzu.
Všetko dôležité je vždy v Newslettri:

Menu