Kurz ponúka inkluzívnu prácu a sieťovanie viacerých generácii v školskom prostredí. A to buď paletou aktivít starších a mladších žiakov (napr. prvákov a deviatakov) alebo rovesníkov (šiestaci a ôsmaci) alebo prepájania seniorov a žiakov v rámci spoločných jednoduchých workshopov napr. v domove dôchodcov.

Vzdelávanie je možné šiť na mieru podľa toho, aký typ generácii a aktivít chce škola realizovať.

Princípy sieťovania sú postavené na reflexii, inkluzívnej podpore, rozvoju slobody a zodpovednosti, učiteľovej facilitácii procesu a vytváraní zážitkov a priateľstiev.

Termín kurzu po dohode. Pre dohodnutie termínu píšte na: [email protected]

Cena pre jednotlivca:

  • 32 eur na účastníka/celý deň/8 hodín pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením
  • 22 eur na účastníka/poldeň/4 hodiny pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením

Cena pre kolektívny škôl/poradenských zariadení:

  • 586 eur/celodenné školenie / 8 hodín (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 380 eur)
  • 474 eur/poldenné školenie / 4 hodiny (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 240 eur)
  • strava a cestovné nie je v cene
Menu