Ide buď o jednodňový informačný kurz alebo trojdňový zážitkový súbežne s prebiehajúcim sústredením žiakov.

Ponúkame celú metodiku realizovania 4-dňových sústredení/škôl v prírode postavené na inkluzívnej filozofii, rozvoji slobody a zodpovednosti u žiakov tak, aby jednotlivé časti sústredenia sami aktívne realizovali, vedenie žiakov k väčšej slobode a zodpovednosti, reflexii, zážitkom, večerným kruhom, mediácii konfliktov.

Ponúkame ako program pre školu alebo viacerých účastníkov (triednych učiteľov, odborných zamestnancov).

Termín kurzu po dohode. Pre dohodnutie termínu píšte na: [email protected]

Cena pre jednotlivca:

  • 32 eur na účastníka/celý deň/8 hodín pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením
  • 22 eur na účastníka/poldeň/4 hodiny pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením

Cena pre kolektívny škôl/poradenských zariadení:

  • 586 eur/celodenné školenie / 8 hodín (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 380 eur)
  • 474 eur/poldenné školenie / 4 hodiny (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 240 eur)
  • strava a cestovné nie je v cene
Menu