Eva Dittingerova lektorka Inklucentrum

Lektorka a facilitátorka, učiteľka dramatickej výchovy.

Pracovala aj ako pedagogička voľného času a ako pedagogička v Múzeu rómskej kultúry. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov. Poradné kruhy spoznáva a facilituje od r. 2014, v prostredí formálneho i neformálneho vzdelávania.

Viac o Evke: www.evadittingerova.cz

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: