Hana Ruzickova lektorka Inklucentrum

Lektorka, facilitátorka, triedna učiteľka.

Od roku 2015 sprievodkyňa SCIO školy v Prahe 11. Triedna učiteľka 5. triedy, špecializuje sa na výtvarnú a dramatickú výchovu a na škole pôsobí ako dramaterapeutická podpora. Spoločne s kolegyňou vedie školských mediátorov z radov samotných žiakov, kde systematicky vzdelávaju a podporujú, vrátane podpory vo vedení poradných kruhov s vrtevníkmi.

Viac o Hanke:
http://www.adcr.cz/hana-r367382i269kovaacute.html
https://praha11.scioskola.cz/kontakty-a-nas-tym/

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: