Jana Dulinova lektorka Inklucentrum

Školská psychologička, lektorka, konzultantka.

Vždy je čo zdokonaľovať a tvoriť.

Jana Dulinová pracuje ako školský psychológ 28 rokov. Je jednou z prvých absolventiek špecializácie školský psychológ, ktorý sa začal profilovať v rámci štúdia pedagogiky a psychológie (vedecký smer) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Dlhoročné skúsenosti získavala prácou na rôznych typoch stredných škôl – štátne a súkromné gymnázium, stredné odborné školy. Súčasne vykonávala externú pedagogickú činnosť na FF UK pri vzdelávaní školských psychológov v špecializačnom štúdiu a vyučovala psychológiu na VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v BA. Absolvovala špecializačné kontinuálne vzdelávanie Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach na Paneurópskej VŠ v BA. Práca školskej psychologičky ju neustále napĺňa.

V INKLUCENTRE PÔSOBÍ AKO KONZULTANTKA:

Využite osobné poradenstvo s Janou Dulinovou formou telefonickej alebo zoom konzultácie. Konzultácie sú spoplatnené sumou 100EUR/hodina.