Karolina Ranglova skolitelka GRUNNLAGET

Špeciálna pedagogička, terapeutka, certifikovaná lektorka metódy GRUNNLAGET

Jej profesiou je špeciálna pedagogika a terapia, ktorej sa venuje od roku 2005 – pracovala so sociálne znevýhodnenými deťmi v sociálne vylúčených lokalitách. Vďaka nim pochopila význam sprostredkovaného učenia, stability, režimu, človečenstva, lásky a zdravých vzťahov v rozvoji dieťaťa.

Cez ďalšie pracovné skúsenosti v školstve – materská škola (štátna) a Svobodná základní škola, o.p.s. (súkromná) – sa vrátila ku špeciálnej pedagogike, a to do odboru poradenstva a terapie – pracuje v poradni pre deti a rodiny v kríze ako canisterapeutka a špeciálna pedagogička, hlavnou témou jej práce je odborné poradenstvo deťom s traumou.

Venuje sa sprostrekovanému učeniu, metóde GRUNNLAGET, ktorú vyštudovala v Nórsku a v ČR sa venuje jej využitiu a školeniam. Vo svojej praxi využíva tiež metódy FIE.  Má výcvik v systemickej supervízii.
V rámci práce s deťmi využíva dynamickú diagnostiku kognitivných funkcií, v ktorej sa ďalej vzdeláva (výcvik v metóde ACFS a LPAD). Pri práci využíva metódu canisterapie, silu psieho srdca spoznala už pred 14timi rokmi a momentálne vychováva do praxe už štvrtého parťáka.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: