Odborný tím

Odborný tím je úzko spolupracujúca skupina odborníkov, ktorá v základnej škole zabezpečuje podporný servis pre všetky deti, rodičov i učiteľov. V oblasti poradenstva a intervencie veľkého spektra potrieb a záujmov žiakov napomáhajú k ich rozvoju, ale aj pri riešení problémov vo vzdelávaní, prežívaní s ťažkosťami rozličného druhu od jednotlivca až k celej triede. Jednotliví členovia tímu pracujú samostatne podľa svojej špecializácie, ale aj ako tím v prípade potreby komplexného prístupu. 

Odborný tím tvorí: 

  • koordinátor tímu
  • liečebný pedagóg
  • špeciálni pedagógovia
  • školský psychológ
  • kariérny a výchovný poradca
  • pedagogickí asistenti (pod supervíziou liečebného a špeciálneho pedagóga)

Odborný tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a predmetovými učiteľmi, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími externými odborníkmi.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu