Prezentácia otvorenej školy C. Rogersa

V pondelok 4.novembra 2019 sa konala prvá neverejná prezentácia návrhu projektu otvorenej demokratickej mestskej inkluzívnej školy Carla Rogersa. Ide o zámer v r. 2021 otvoriť pri Centre inkluzívneho vzdelávania modelovú mestskú školu založenú na princípoch Na človeka centrovaného prístupu (C. Rogers) a Nenásilnej komunikácie (Rosenberg).

Škola by mala slúžiť ako otvorené metodické a vzdelávacie centrum na podporu ostatných škôl v Bratislave i za jej hranicami. Nejde o ďalší projekt alternatívnej školy, ale o vytvorenie podpory pre ostatné školy, aby deti v riziku i všetky deti mohli dostať vo svojich školách potrebnú pomoc a podporu cez vzdelávanie učiteľov, asistentov, odborných tímov a rodičov. Nižšie je prvá prezentácia návrhu školy prepojeného s Centrom.

Slávnostná verejná prezentácia projektu – už 28. apríla 2020.

Pozvánka škola CR v01

Organizačné detaily o tomto podujatí nájdete na odkaze: Slávnostná prezentácia projektu školy so vzdelávacím centrom.

Veríme, že tento projekt získa podporu širokej verejnosti a bude slúžiť premene škôl zdola šírením dobrej praxe, modelových hodín a ukážok, metodickej podpory a tranzície detí so ŠVVP v školách, inkluzívnu podporu všetkých detí, zmeny kultúry školy a jej riadenia a pod.

V apríli 2020 bude veľká verejná prezentácia projektu tejto školy. Bližšie ešte budeme informovať na otvorení Centra inkluzívneho vzdelávania 9.marca 2020.

Popis niektorých dôležitých zložiek je možné nájsť aj na stránke projektu Na ceste k inklúzii a konkrétnych činností a aktivít: artefiletika, facilitatívne učenie, medzigeneračné priateľstvá a žiacke sústredenia spracované autorsky tímom Viktor Križo a Zuzana Krnáčová v spolupráci so ZŠ Dubová v Bratislave s podporou Nadácie Pontis v programe Generácia 3.0 (2019) a Nadácie pre deti Slovenska v programe Hodina deťom (2019).

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu