Vrámci podpory aktuálneho systému vzdelávania žiakov v školách ponúkame poldňový seminár na tému podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pred, počas a po Testovaní piatakov alebo deviatakov a to v súlade s ich individuálnym vzdelávacím programom v čo najväčšej snahe vytvoriť aj v tomto prípade inkluzívnu atmosféru.

Kurz ponúka aj základné legislatívne a právne východiská v súčinnosti s pracovníkom NUCEM.

Termín kurzu po dohode. Pre dohodnutie termínu píšte na: [email protected]

Cena pre jednotlivca:

  • 32 eur na účastníka/celý deň/8 hodín pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením
  • 22 eur na účastníka/poldeň/4 hodiny pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením

Cena pre kolektívny škôl/poradenských zariadení:

  • 586 eur/celodenné školenie / 8 hodín (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 380 eur)
  • 474 eur/poldenné školenie / 4 hodiny (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 240 eur)
  • strava a cestovné nie je v cene
Menu