Jednodňový kurz zameraný na základné postupy k tvorbe Individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci aktuálnych legislatívnych možností s aktívnym zameraním na inkluzívny prístup.

Kurz vám zodpovie aj tieto otázky:

  • Ako má vyzerať dokument?
  • Čo sú dôležité prílohy?
  • S kým a ako spolupracovať a ako vytvoriť komplexný prístup?

Kurz prináša aj kazuistiky rozličných detí a ich praxou žitý flexibilný IVP program.

Termín kurzu po dohode. Pre dohodnutie termínu píšte na: [email protected]

Cena pre jednotlivca:

  • 32 eur na účastníka/celý deň/8 hodín pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením
  • 22 eur na účastníka/poldeň/4 hodiny pri realizovaní v Centre inkluzívneho vzdelávania aj s občerstvením

Cena pre kolektívny škôl/poradenských zariadení:

  • 586 eur/celodenné školenie / 8 hodín (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 380 eur)
  • 474 eur/poldenné školenie / 4 hodiny (aktuálna zľava vďaka grantom v šk. roku 2020/2021 = 240 eur)
  • strava a cestovné nie je v cene
Menu