Pre odborné tímy

Inkluzívna práca a sieťovanie troch generácii s domovom dôchodcov, ukážky tvorby workshopov, účasť na workshopoch žiakov a seniorov priamo v teréne (hosť: Ľubica Noščáková)

KALENDÁR

Žiadna udalosť nebola nájdená!

AKTUÁLNE

Menu