Pre odborné tímy

Ako vybudovať odborný tím, ako si rozdeliť úlohy, ako sa stretávať, ako si naplniť pracovnú náplň, rozdeliť deti, podporovať učiteľov a i. – 60 hodín

(komplexné kazuistiky najnáročnejších prípadov – suicídia, krízová intervencia po smrti blízkej osoby, traumy, zneužita, spolupráca s kuratelou a políciou aj s hosťami z jednotlivých rezortov)

Kurz s otvoreným termínom

Má váš tím záujem o tento kurz? Vyplňte, prosím, prihlášku.

KALENDÁR

Žiadna udalosť nebola nájdená!

AKTUÁLNE

Menu