Reflexia ako základný prvok inkluzívneho vzdelávania

  1. Inklucentrum
  2. Kurzy
  3. Reflexia ako základný prvok inkluzívneho vzdelávania

Janka Randa, Viktor Križo, Zuzka Krnáčová – 60 hodín – zážitkové vzdelávania pre všetky profesie na tému implementácie reflexie do vzdelávania (ranné komunity v škole, reflexie vo vyučovacích hodinách, na školských výletoch, pri riešení konfliktov a pod.) – priame ukážky a zážitkové kruhy v triedach na vybraných školách

Kurz s otvoreným termínom

Má váš tím záujem o tento kurz? Vyplňte, prosím, prihlášku.

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu