Tvorba žitého a písaného IVP pre žiakov so ŠVVP

  1. Inklucentrum
  2. Kurzy
  3. Tvorba žitého a písaného IVP pre žiakov so ŠVVP
Pre odborných zamestnancov

Aký je postup tvorby IVP, aké sú legislatívne možnosti (Sprievodca integráciou na ceste k inklúzii), ako má vyzerať dokument, čo sú dôležité prílohy, s kým a ako spolupracovať, ako vytvoriť komplexný prístup, kazuistiky rozličných detí a ich žité IVP (zostavíte si vlastné IVP, upravíte už existujúce, bálintové skupiny k IVP) + svedectvo žiaka s IVP (príchod žiaka so SZP s asistentkou Adrián a Katka)

Kurz s otvoreným termínom

Máte záujem o tento kurz? Vyplňte, prosím, prihlášku.

KALENDÁR

Žiadna udalosť nebola nájdená!

AKTUÁLNE

Menu