Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť rozvrh, vysvedčenie, triednu knihu, aké učebnice potrebuje, má mať IVP alebo postupovať komplet podľa variantu A?  AKTUALIZOVANÉ K 1.9.2022 – ministerstvo prijalo do novej úpravy Štátneho vzdelávacieho programu nižšie uvedené argumenty a teda Štátny vzdelávací program definitívne … Čítať ďalej Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?