Inkluzívne vzdelávanie a jeho rozmanité chápanie

V prvom zo série článkov o inkluzívnom vzdelávaní sa venujem komplexnosti tohto pojmu a nástrahám pri jeho veľmi úzkom vymedzovaní. Zdôrazňujem potrebu vlastnej vžitej skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním respektíve na ceste za jeho spoznávaním.