Pracovný čas odborných zamestnancov

Od príchodu európskych štrukturálnych fondov (najmä projekty MPC) sa do škôl dostalo tisíce odborných zamestnancov (OZ) aj školských špeciálnych pedagógov. V praxi okolo nich začalo vyvstávať niekoľko pracovno-právnych otáznikov: Majú títo zamestnanci rovnaké práva a povinnosti ako učitelia? Majú presne vymedzenú priamu činnosť s deťmi? Musia byť 7,5 hodiny na pracovisku, alebo môžu ako učitelia vykonávať … Čítať ďalej Pracovný čas odborných zamestnancov