Pracovný čas pedagogického asistenta

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovnej otázky: “Koľko hodín má pracovať pedagogický asistent, aká je náplň práce a ako má rozdelenú činnosť na priamu a tzv. nepriamu? ” Koľko hodín má pracovať pedagogický asistent? Zákonník práce v kontexte kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa stanovuje týždennú pracovnú dobu pedagogických a odborných zamestnancov … Čítať ďalej Pracovný čas pedagogického asistenta