Atestacie pre pedagógov

Atestácie pre pedagógov

40,00

Popis

Vedeli ste, že? od r. 2019 klesol 10-násobne počet učiteľských atestácií (ktoré pomáhajú najmä finančne zatraktívniť učiteľské povolanie – z pôvodných viac ako 1300 atestácií do r. 2019 máme za r. 2020-22 ročný priemer sotva 97.  Ako sa atestácia odrazí na Vašej výplatnej páske? Ak ste učiteľ/učiteľka s 5 ročnou praxou a príplatkom 12 % za profesijný rozvoj a prejdete zo 7. platovej triedy do 8. platovej (to je prvá atestácia) prináleží Vám v hrubom o 172 Eur väčší plat:https://www.minedu.sk/data/files/11793_platove-tarify-pz-a-oz-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-192023-pdf-15843-kb.pdf

Atestácie sa od roku 2019 vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5tich rokoch od zaradenia samostatného pedagogického zamestnanca, možno robiť prvú atestáciu. Na webinári si podrobne posvietime na otázky, ktoré vás trápia:

  • Ako na atestačné portfólio?
  • Čo k tomu potrebujem?
  • Aké kroky a postupy mám urobiť?
  • Čo hovorí legislatíva?
  • Ako sa na atestácie kvalitne pripraviť, zozbierať potrebné materiály svojho profesijného rozvoja za celé roky a dať ich dokopy.
  • Ako si poskladať svoje profesné atestačné portfólio v súvislosti s požadovanými zručnosťami?

Vzdelávanie nie je tzv. predatestačným vzdelávaním, ktoré je podľa § 53 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytované atestačnou organizáciou v rozsahu minimálne 20hodín vzdelávania.

 

LEKTOR a lektorky VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.

Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Soňa Puterková

RNDr. Soňa Puterková – v Slovenskej komore učiteľov je od roku 2016. Aktívne sa zaoberá legislatívou, podieľa sa na pripomienkovaní školských predpisov. Vzdeláva a poskytuje poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnoprávnej oblasti, školskej dokumentácii a ďalších oblastiach. Pôsobí ako učiteľka na gymnáziu v Bratislave. 

Jarmila Javorková

PaedDr. Jarmila Javorková – vyštudovala učiteľstvo pre stredné školy, pracuje na gymnáziu v Bratislave ako pedagóg s druhou atestáciou, viac ako 10 rokov pracuje aj v Slovenskej komore učiteľov, kde pôsobí ako mediátorka. Zúčastňuje sa tvorby a pripomienkovania školskej legislatívy. Od roku 2015 organizovala kampaň Zber strachu na pomoc obetiam šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Verí, že vzdelanie je cesta k slobode.