Pre jednotlivcov:

Akreditované vzdelávania: zážitkové kurzy, informačne bohaté webináre, nahrávky. Zdroje k štúdiu. Podporné skupinky pre absolventov.

Pre školy a poradne

Akreditované vzdelávania pre celé kolektívy v témach inkluzívneho vzdelávania. Podpora a sprevádzanie školy na mieru.

Pre donorov

Buďte pri tom s nami. Pomôžte nám meniť školy na lepšie miesta pre rozvoj a rešpektovanie individuálnych potrieb našich detí.

Najbližšie kurzy

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Absolvovaním vzdelávaní si inovujete a rozširujete kompetencie do atestačného portfólia.

Naši odborníci

Združujeme expertov na inkluzívne vzdelávanie.
Vzdelávaniami Vás prevedú lektori s mnohoročnými skúsenosťami z praxe.

Váš názor

Na Vašom názore nám záleží. Celkovú spokojnosť s našou prácou hodnotíte na 98%.
Ďakujeme.