inklucentrum web 6

Psychologička, supervízorka a lektorka.

Magdaléna Špotáková je významnou detskou psychologičkou a výskumníčkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, je spoluzakladateľkou Detského centra. Lektorovaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu sa venuje počas celej svojej výskumnej a odbornej práci. V Inklucentre zabezpečuje odbornú supervíziu, lektorské a poradenské služby.

Magdaléne Špotákovej v roku 2021 prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: