Novinky

Aktuality Spustame webinare

Ponuka webinárov

Aktuality

WEBINÁRE pre učiteľov, riaditeľov škôl, pedagogických asistentov, školské podporné tímy.

Témy o ktoré je najväčší záujem prinášame ONLINE: školská legislatíva, Integrácia a IVP v legislatíve, Autista v škole, Školský špeciálny pedagóg.
Nakupujte kurzy od odborníkov z praxe na www.inklucentrum.sk

Celý článok
Menu