Novinky

TS

Tlačová správa – Pilotná podpora detí z Ukrajiny a ďalších detí cudzincov na školách v Bratislave je cesta k bezpečným a inkluzívnym školám

Mediálne výstupy, Aktuality

V Bratislave vzniká komplexná sieť podpory pre deti, ktoré utiekli pred vojnou proti Ukrajine. Ide o prvé pozitívne ukážky aplikácie novej reformy podporných opatrení, ktoré vznikali ako iniciatíva zdola. Školy, ktoré vzdelávajú žiakov a žiačky z Ukrajiny, by potrebovali významne viac podpory, ktorú má systematicky zabezpečovať štát.

Celý článok
Zhorena zborovna

Zhorená zborovňa

Aktuality
Slovenským školstvom zarezonovala šiesta veľká udalosť z mnohých podobných, ako sme o tom písali v našich článkoch Bolesť zo Zámockej, Vojna sa začala…
Celý článok
Aktuality