Webinar atestacie pre pedagogov

Atestácie pre pedagógov

Atestácie sa od roku 2019 vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5tich rokoch od zaradenia samostatného pedagogického zamestnanca, možno robiť prvú atestáciu. Na webinári si podrobne posvietime na otázky, ktoré vás trápia:

  • Ako na atestačné portfólio?
  • Čo k tomu potrebujem?
  • Aké kroky a postupy mám urobiť?
  • Čo hovorí legislatíva?
  • Ako sa na atestácie kvalitne pripraviť, zozbierať potrebné materiály svojho profesijného rozvoja za celé roky a dať ich dokopy.
  • Ako si poskladať svoje profesné atestačné portfólio v súvislosti s požadovanými zručnosťami?

Vzdelávanie nie je tzv. predatestačným vzdelávaním, ktoré je podľa § 53 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytované atestačnou organizáciou v rozsahu minimálne 20hodín vzdelávania.

Vedeli ste, že? od r. 2019 klesol 10-násobne počet učiteľských atestácií (ktoré pomáhajú najmä finančne zatraktívniť učiteľské povolanie – z pôvodných viac ako 1300 atestácií do r. 2019 máme za r. 2020-22 ročný priemer sotva 97.  Ako sa atestácia odrazí na Vašej výplatnej páske? Ak ste učiteľ/učiteľka s 5 ročnou praxou a príplatkom 12 % za profesijný rozvoj a prejdete zo 7. platovej triedy do 8. platovej (to je prvá atestácia) prináleží Vám v hrubom o 172 Eur väčší plat:https://www.minedu.sk/data/files/11793_platove-tarify-pz-a-oz-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-192023-pdf-15843-kb.pdf

Ak 1. atestáciu už máte a uchádzate sa o 2. atestáciu (9 platová trieda) dostane takmer 200 eur v hrubom navyše.  Pozrite si tabuľky platových taríf na stránkach minedu.sk.

Realizujeme v spolupráci so SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • Pedagogickí zamestnanci vo všetkých typoch škôl

LEKTOR VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Soňa Puterková

Sona Puterkova Inklucentrum SKU

RNDr. Soňa Puterková – v Slovenskej komore učiteľov je od roku 2016. Aktívne sa zaoberá legislatívou, podieľa sa na pripomienkovaní školských predpisov. Vzdeláva a poskytuje poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnoprávnej oblasti, školskej dokumentácii a ďalších oblastiach. Pôsobí ako učiteľka na gymnáziu v Bratislave. 

Jarmila Javorková

Javorkova

PaedDr. Jarmila Javorková – vyštudovala učiteľstvo pre stredné školy, pracuje na gymnáziu v Bratislave ako pedagóg s druhou atestáciou, viac ako 10 rokov pracuje aj v Slovenskej komore učiteľov, kde pôsobí ako mediátorka. Zúčastňuje sa tvorby a pripomienkovania školskej legislatívy. Od roku 2015 organizovala kampaň Zber strachu na pomoc obetiam šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Verí, že vzdelanie je cesta k slobode.

TERMÍNY

05. 12. 2023, 15:00 – 18:00
15. 01. 2024, 15:00 – 18:00
(Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 40 €

Dátum

05 dec 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]