Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie

Absolvujte kurzy s certifikatom a priplatkom za vzdelavanie
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania

Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše webináre s možnosťou získania Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania, ktorý vám vystavíme za 25 hodín vzdelávania. Osvedčenie vás zároveň oprávňuje žiadať o 3 – 9 % príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa.

Vzdelávajte sa efektívne v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a ktoré využijete vo svojej každodennej praxi. Vďaka absolvovaniu niekoľkých webinárov sa zároveň učíte od viacerých školiteľov, čím si rozširujete svoje poznanie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Akreditované webináre spúšťame od 1. januára 2021.

Ako to funguje?

 1. Absolvujte min. 5 (10) webinárov s označením Akreditované podľa vlastného výberu. Ponuku webinárov neustále rozširujeme.
 2. Ku každému webináru vypracujete dištančnú úlohu, ktorú nájdete v dokumente Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie).
 3. Vyplníte formulár s vašimi údajmi, ktoré potrebujeme pre vystavenie certifikátu.
 4. Po absolvovaní min. 5 (10) webinárov nám zašlete správu na email [email protected], kde:
  – v texte emailu napíšete názvy a termíny absolvovaných webinárov,
  – do predmetu správy vpíšete vaše meno a text „webináre“,
  – ako prílohu vložíte 5 (10) vypracovaných úloh k piatim webinárom. Zadanie úloh nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie)
 5. Dostanete od nás termín na krátke prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.
 6. Úspešným absolvovaním prezentácie dostanete od nás poštou Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.
 7. Ak sa rozhodnete u nás absolvovať rovno 10 webinárov, nemusíte nás kontaktovať po 5. webinári, ale rovno až po desiatom a naraz dostanete jeden certifikát na 50 hodín, ktorý následne uplatníte už ako 3 % príplatok profesijného rozvoja.

K čomu vás oprávňuje Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania?

Certifikat inklucentrum osvedcenie o ukonceni inovacneho vzdelavania
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – zjednodušenie Certifikát Inklucentrum získate za absolvovanie 25 hodín vzdelávania.

Na základe Zákona 138/2019, § 55 ods. 3 za absolvovanie minimálne 25 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %, čiže 150 hodín inovačného vzdelávania. Následne je možné získať ešte 3 % napr. za špecializačné vzdelávanie, ktoré majú ale zatiaľ oprávnenie ponúkať iba vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti a bude sa mu vyplácať 7 rokov. O výške prípatkoch za profesijný rozvoj pojednáva § 14 ods. e) zákona 553/2003 Z.z.

Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie (v súlade s Pokynom ministra 39/2017) k atestačnému portfóliu, pričom po absolvovaní našich kurzov dostávate v certifikáte aj informáciu o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia k prvej alebo druhej atestácii.

Časté otázky:

 1. Absolvovala som u vás webinár pred 1. januárom 2021, bude mi tento webinár zarátaný?

  Áno, bude vám webinár absolvovaný pred 1. januárom uznaný.

 2. Kde nájdem zadania úloh k webinárom a ako budete posudzovať správnosť ich vypracovania?

  Všetky zadania nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf. Vypracovanie úloh je síce podmienkou získania Certifikátu Inklucentrum, nebudeme však posudzovať obsahovú správnosť/nesprávnosť vypracovanej úlohy. Úlohy sú koncipované tak, aby vám pomohli k zlepšeniu vašich zručností alebo pomohli pri sebareflexii.

 3. Akou formou prebehne záverečná prezentácia?

  Záverečná prezentácia prebehne ONLINE na spoločnom stretnutí absolventov vzdelávania. Bude mať formu neformálneho rozhovoru o absolvovaných webinároch.

 4. Mám si požiadať o certifikát po 5. alebo 10. webinári?

  Podľa zákona 138/2019 je možné získať certifikát za najmenej 25 hodín, čiže 5 webinárov. Nie je však nevyhnutné hneď po piatich webinároch žiadať certifikát, ale lepšie je až potom, čo absolvujete všetky Vami preferované webináre, čiže napr. po šiestich, ôsmich a pod. Ak sa rozhodnete absolvovať 10. webinárov, dostanete certifikát presne na 50 hodín, čo je podľa zákona presne 3 % príplatok k platu. Takže ak chcete mať rovno certifikát na uplatnenie príplatku a máte v pláne absolvovať 10 webinárov a splniť potrebné úlohy, tak požiadajte o certifikát až po absolvovaní všetkých webinárov.

Čo ďalej? Pozrite si ponuku našich webinárov, hľadajte tie s označením Akreditované. Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený.

Stiahnite si ponuku Akreditovaných webinárov: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!
Menu