Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie

Absolvujte kurzy s certifikatom a priplatkom za vzdelavanie
Ceftifikát Inklucentrum

Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše webináre s možnosťou získania certifikátu Inklucentrum, ktorý vám vystavíme za 25 hodín inovačného vzdelávania. Certifikát vás zároveň oprávňuje žiadať o 3 – 9 % príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa.

Vzdelávajte sa efektívne v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a ktoré využijete vo svojej každodennej praxi. Vďaka absolvovaniu niekoľkých webinárov sa zároveň učíte od viacerých školiteľov, čím si rozširujete svoje poznanie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Akreditované webináre spúšťame od 1. januára 2021.

Ako to funguje?

 1. Absolvujte 5 webinárov s označením Akreditované podľa vlastného výberu. Ponuku webinárov neustále rozširujeme.
 2. Ku každému webináru vypracujete dištančnú úlohu, ktorú nájdete v dokumente Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie).
 3. Vyplníte formulár s vašimi údajmi, ktoré potrebujeme pre vystavenie certifikátu
 4. Po absolvovaní všetkých 5 webinárov nám zašlete správu na email [email protected], kde:
  – v texte emailu napíšete názvy a termíny absolvovaných webinárov,
  – ako prílohu vložíte 5 vypracovaných úloh k piatim webinárom. Zadanie úloh nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie)
 5. Dostanete od nás termín na krátke prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.
 6. Úspešným absolvovaním prezentácie dostanete od nás poštou Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.

K čomu vás oprávňuje Certifikát Inklucentrum?

Certifikat inklucentrum osvedcenie o ukonceni inovacneho vzdelavania
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – zjednodušenie Certifikát Inklucentrum získate za absolvovanie 25 hodín vzdelávania.

Na základe § 55 ods. 3 za absolvovanie minimálne 25 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %, čiže 150 hodín inovačného vzdelávania. Následne je možné získať ešte 3 % napr. za špecializačné vzdelávanie, ktoré majú ale zatiaľ oprávnenie ponúkať iba vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti a bude sa mu vyplácať 7 rokov.

Každým akreditovaným vzdelávaním si rozširujete nové zručností k atestačnému portfóliu, pričom po absolvovaní našich kurzov získavate s certifikátom aj potvrdenie o získaní týchto zručností pre účely atestačného portfólia, ak by ste si chceli robiť prvú alebo druhú atestáciu.

Časté otázky:

 1. Absolvovala som u vás webinár pred 1. januárom 2021, bude mi tento webinár zarátaný?

  Áno, bude vám webinár absolvovaný pred 1. januárom uznaný.

 2. Kde nájdem zadania úloh k webinárom a ako budete posudzovať správnosť ich vypracovania?

  Všetky zadania nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf. Vypracovanie úloh je síce podmienkou získania Certifikátu Inklucentrum, nebudeme však posudzovať obsahovú správnosť/nesprávnosť vypracovanej úlohy. Úlohy sú koncipované tak, aby vám pomohli k zlepšeniu vašich zručností alebo pomohli pri sebareflexii.

 3. Akou formou prebehne záverečná prezentácia?

  Záverečná prezentácia prebehne ONLINE na spoločnom stretnutí absolventov vzdelávania. Bude mať formu neformálneho rozhovoru o absolvovaných webinároch.

Čo ďalej? Pozrite si ponuku našich webinárov, hľadajte tie s označením Akreditované. Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený.

Stiahnite si ponuku Akreditovaných webinárov: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf

Zdieľajte! Môže sa zísť aj iným.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu