Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie

Absolvujte kurzy s certifikatom a priplatkom za vzdelavanie
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania

Aktualizované k novele zákona 138/2019 k 1.1.2022.

Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše webináre s možnosťou získania Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania, ktorý vám vystavíme za 50 hodín vzdelávania. Osvedčenie vás zároveň oprávňuje žiadať o 3 – 12 % príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Viac v zákone:


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553/znenie-20230530#p14e

Vzdelávajte sa efektívne v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a ktoré využijete vo svojej každodennej praxi. Vďaka absolvovaniu niekoľkých webinárov sa zároveň učíte od viacerých školiteľov, čím si rozširujete svoje poznanie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Alternatívna forma dištančných úloh – jedna za všetky.
Od 1. apríla 2022 môžete dištančné úlohy vypracovávať aj tzv. alternatívnou formou – jedna úloha za všetkých 10 absolvovaných webinárov.
Viac info…

Účastníci môžu ako dištančnú úlohu využiť aj formu jednej komplexnejšej dištančnej úlohy za celé vzdelávanie. Cieľom dištančnej úlohy má byť, aby priniesla ďalší rozvoj účastníkovi vzdelávania. Úloha má byť praktická a zároveň zároveň slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. Účastník po absolvovaní 50 hodín tohto inovačného vzdelávania vytvorí príklad svojej dobrej praxesvojej cesty inkluzívneho vzdelávania – implementácie inkluzívnych (rešpektujúcich a na človeka zameraných) princípov do svojej činnosti, práci.

Využite túto formu ako kreatívny priestor na prezentovanie osvojených poznatkov z  našich vzdelávaní. Kreativite sa medze nekladú!

Príklady foriem:

– video zo svojej práce s triedou, kde poukážete na aktivity, metódy, činnosti, ktoré vedú k podpore všetkých žiakov a ich rozvoju, k rešpektu, úcte, spolupráci, nenásiliu, tímovosti.

fotografie s popisom o aktivitách a metódach vašej práce.

blogový článok o vašej skúsenosti, zážitku inkluzívneho prístupu, napríklad: https://inklucentrum.sk/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi-cesta-s-neobycajnou-triedou/

-akoukoľvek formou príklad, inšpiráciu vašej cesty. Radi vedieme účastníkov k slobode a tvorivosti, takže sa cíťte slobodní. Veľmi radi vašu skúsenosť prezdieľame a ponúkneme ako inšpiráciu aj pre ostatných. Dajte nám vedieť, napíšte alebo pošlite: [email protected]

Akreditované webináre ponúkame od 1. januára 2021.

Ako získať Osvedčenie absolvovaním webinárov?

 1. Absolvujte min. 10 webinárov s označením Akreditované podľa vlastného výberu (ponuku webinárov neustále rozširujeme) alebo jednu komplexnú dištančnú úlohu za celé vzdelávanie (viď. vyššie – Alternatívna forma dištančných úloh)
 2. Ku každému webináru vypracujete dištančnú úlohu, ktorú nájdete v dokumente Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie).
 3. Vyplníte formulár s vašimi údajmi, ktoré potrebujeme pre vystavenie certifikátu.
 4. Po absolvovaní min. 10 webinárov nám zašlete správu na email [email protected], kde:
  – v texte emailu napíšete názvy a termíny absolvovaných webinárov,
  – do predmetu správy vpíšete vaše meno a text “webináre”,
  – ako prílohu vložíte 10 vypracovaných úloh k desiatim webinárom. Zadanie úloh nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie)
 5. Dostanete od nás termín na krátke prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.
 6. Úspešným absolvovaním prezentácie dostanete od nás poštou Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.
 7. Po vystavení certifikátu na 50 hodín ho môžete následne uplatniť ako 3 % príplatok za profesijny rozvoj.

K čomu vás oprávňuje Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania?

Certifikat inklucentrum osvedcenie o ukonceni inovacneho vzdelavania
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – zjednodušenie Certifikát Inklucentrum získate za absolvovanie 50 hodín vzdelávania.

Na základe Zákona 138/2019, § 55 ods. 3 za absolvovanie minimálne 50 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %, čiže 200 hodín inovačného vzdelávania. Príplatky v max. výške 12 % je možné získavať aj za iné druhy vzdelávania (rozširujúce štúdium, špecializačném jazyková skúška). Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (robiť si ho ale môže už aj počas adaptačného) a bude sa mu vyplácať 7 rokov od kedy ho uplatní u zamestnávateľa. O výške prípatkoch za profesijný rozvoj pojednáva § 14 ods. e) zákona 553/2003 Z.z.

Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie (v súlade s Pokynom ministra 39/2017) k atestačnému portfóliu, pričom po absolvovaní našich kurzov dostávate v certifikáte aj informáciu o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia k prvej alebo druhej atestácii.

Časté otázky:

 1. Absolvovala som u vás webinár pred 1. januárom 2021, bude mi tento webinár zarátaný?

  Áno, bude vám webinár absolvovaný pred 1. januárom uznaný.

 2. Kde nájdem zadania úloh k webinárom a ako budete posudzovať správnosť ich vypracovania?

  Všetky zadania nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf. Vypracovanie úloh je síce podmienkou získania Certifikátu Inklucentrum, nebudeme však posudzovať obsahovú správnosť/nesprávnosť vypracovanej úlohy. Úlohy sú koncipované tak, aby vám pomohli k zlepšeniu vašich zručností alebo pomohli pri sebareflexii.

 3. Akou formou prebehne záverečná prezentácia?

  Záverečná prezentácia prebehne ONLINE na spoločnom stretnutí absolventov vzdelávania. Bude mať formu neformálneho rozhovoru o absolvovaných webinároch.

Čo ďalej? Pozrite si ponuku našich webinárov, hľadajte tie s označením Akreditované. Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený.

Stiahnite si ponuku Akreditovaných webinárov: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf

Čítajte aj