Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie

Absolvujte kurzy s certifikatom a priplatkom za vzdelavanie
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania

Aktualizované k novele zákona 138/2019 k 1.1.2022.

Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše webináre s možnosťou získania Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania, ktorý vám vystavíme za 50 hodín vzdelávania. Osvedčenie vás zároveň oprávňuje žiadať o 3 – 12 % príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Viac v zákone:


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553/znenie-20230530#p14e

Vzdelávajte sa efektívne v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a ktoré využijete vo svojej každodennej praxi. Vďaka absolvovaniu niekoľkých webinárov sa zároveň učíte od viacerých školiteľov, čím si rozširujete svoje poznanie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Účastníci môžu ako dištančnú úlohu využiť aj formu jednej komplexnejšej dištančnej úlohy za celé vzdelávanie. Cieľom dištančnej úlohy má byť, aby priniesla ďalší rozvoj účastníkovi vzdelávania. Úloha má byť praktická a zároveň zároveň slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. Účastník po absolvovaní 50 hodín tohto inovačného vzdelávania vytvorí príklad svojej dobrej praxesvojej cesty inkluzívneho vzdelávania – implementácie inkluzívnych (rešpektujúcich a na človeka zameraných) princípov do svojej činnosti, práci.

Využite túto formu ako kreatívny priestor na prezentovanie osvojených poznatkov z  našich vzdelávaní. Kreativite sa medze nekladú!

Príklady foriem:

– video zo svojej práce s triedou, kde poukážete na aktivity, metódy, činnosti, ktoré vedú k podpore všetkých žiakov a ich rozvoju, k rešpektu, úcte, spolupráci, nenásiliu, tímovosti.

fotografie s popisom o aktivitách a metódach vašej práce.

blogový článok o vašej skúsenosti, zážitku inkluzívneho prístupu, napríklad: https://inklucentrum.sk/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi-cesta-s-neobycajnou-triedou/

-akoukoľvek formou príklad, inšpiráciu vašej cesty. Radi vedieme účastníkov k slobode a tvorivosti, takže sa cíťte slobodní. Veľmi radi vašu skúsenosť prezdieľame a ponúkneme ako inšpiráciu aj pre ostatných. Dajte nám vedieť, napíšte alebo pošlite: [email protected]

Akreditované webináre ponúkame od 1. januára 2021.

Ako získať Osvedčenie absolvovaním webinárov?

 1. Absolvujte min. 10 webinárov s označením Akreditované podľa vlastného výberu. Ponuku webinárov neustále rozširujeme.
 2. Ku každému webináru vypracujete dištančnú úlohu, ktorú nájdete v dokumente Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie).
 3. Vyplníte formulár s vašimi údajmi, ktoré potrebujeme pre vystavenie certifikátu.
 4. Po absolvovaní min. 10 webinárov nám zašlete správu na email [email protected], kde:
  – v texte emailu napíšete názvy a termíny absolvovaných webinárov,
  – do predmetu správy vpíšete vaše meno a text “webináre”,
  – ako prílohu vložíte 10 vypracovaných úloh k desiatim webinárom. Zadanie úloh nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie)
 5. Dostanete od nás termín na krátke prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.
 6. Úspešným absolvovaním prezentácie dostanete od nás poštou Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.
 7. Po vystavení certifikátu na 50 hodín ho môžete následne uplatniť ako 3 % príplatok za profesijny rozvoj.

K čomu vás oprávňuje Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania?

Certifikat inklucentrum osvedcenie o ukonceni inovacneho vzdelavania
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – zjednodušenie Certifikát Inklucentrum získate za absolvovanie 50 hodín vzdelávania.

Na základe Zákona 138/2019, § 55 ods. 3 za absolvovanie minimálne 50 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %, čiže 200 hodín inovačného vzdelávania. Príplatky v max. výške 12 % je možné získavať aj za iné druhy vzdelávania (rozširujúce štúdium, špecializačném jazyková skúška). Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (robiť si ho ale môže už aj počas adaptačného) a bude sa mu vyplácať 7 rokov od kedy ho uplatní u zamestnávateľa. O výške prípatkoch za profesijný rozvoj pojednáva § 14 ods. e) zákona 553/2003 Z.z.

Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie (v súlade s Pokynom ministra 39/2017) k atestačnému portfóliu, pričom po absolvovaní našich kurzov dostávate v certifikáte aj informáciu o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia k prvej alebo druhej atestácii.

Časté otázky:

 1. Absolvovala som u vás webinár pred 1. januárom 2021, bude mi tento webinár zarátaný?

  Áno, bude vám webinár absolvovaný pred 1. januárom uznaný.

 2. Kde nájdem zadania úloh k webinárom a ako budete posudzovať správnosť ich vypracovania?

  Všetky zadania nájdete v dokumente: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf. Vypracovanie úloh je síce podmienkou získania Certifikátu Inklucentrum, nebudeme však posudzovať obsahovú správnosť/nesprávnosť vypracovanej úlohy. Úlohy sú koncipované tak, aby vám pomohli k zlepšeniu vašich zručností alebo pomohli pri sebareflexii.

 3. Akou formou prebehne záverečná prezentácia?

  Záverečná prezentácia prebehne ONLINE na spoločnom stretnutí absolventov vzdelávania. Bude mať formu neformálneho rozhovoru o absolvovaných webinároch.

Čo ďalej? Pozrite si ponuku našich webinárov, hľadajte tie s označením Akreditované. Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený.

Stiahnite si ponuku Akreditovaných webinárov: Inkluzívne vzdelávanie v kocke.pdf

Čítajte aj