Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia – lektorka z Čiech
GRUNNLAGET 1

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia – lektorka z Čiech

Nový termín vzdelávania 23. – 25. marec 2023. Prihlasovanie spustené.


Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať vzdelávanie Grunnlaget, 5 webinárov podľa vlastného výberu a spracovať dištančné úlohy. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

O METÓDE GRUNNLAGET:

Grunnlaget metóda pomáha deťom rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa. Metóda pochádza z Nórska. Deti si, pomocou jednoduchých cvičení, zvnútorňujú základné pojmy ako je farba, veľkosť, počet či tvar. Potom, čo si deti základné kategórie osvoja, hľadajú rozdiely a podobnosti.

Metóda Grunnlaget je previazaná v tréningu základných kognitívnych princípov – diskriminácie, asociacie a následne prichádza i generalizácia. Bez týchto procestov je abstraktné myslenie, ktoré je potrebné pre štúdium 2. stupňa ZŠ takmer nemožné.

Metóda je vhodná pre predškolský ročník MŠ a v práci na 1. stupni ZŠ predovšetkým pre učiteľov a učiteľky, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontakte.

Metóda grunnlaget je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • učiteľ/učiteľka 1.stupňa
  • učiteľ/učiteľka materskej školy
  • pedagogický asistent/pedagogická asistentka
  • špeciálny pedagóg/pedagogička
  • učiteľ/učiteľka profesijného rozvoja
  • metodici,
  • lektori

Účastníci získajú certifikát na uplatňovanie metódy v praxi.

ŠKOLITEĽKA

Karolína Ranglová

Karolina Ranglova skolitelka GRUNNLAGET

Pochádza a žije v Českej republike. Jej profesiou je špeciálna pedagogika a terapia, ktorej sa venuje od roku 2005 – pracovala so sociálne znevýhodnenými deťmi v sociálne vylúčených lokalitách. Vďaka nim pochopila význam sprostredkovaného učenia, stability, režimu, človečenstva, lásky a zdravých vzťahov v rozvoji dieťaťa.

Cez ďalšie pracovné skúsenosti v školstve – materská škola (štátna) a Svobodná základní škola, o.p.s. (súkromná) – sa vrátila ku špeciálnej pedagogike, a to do odboru poradenstva a terapie – pracuje v poradni pre deti a rodiny v kríze ako canisterapeutka a špeciálna pedagogička, hlavnou témou jej práce je odborné poradenstvo deťom s traumou.

Venuje sa sprostrekovanému učeniu, metóde GRUNNLAGET, ktorú vyštudovala v Nórsku a v ČR sa venuje jej využitiu a školeniam. Vo svojej praxi využíva tiež metódy FIE.  Má výcvik v systemickej supervízii.
V rámci práce s deťmi využíva dynamickú diagnostiku kognitivných funkcií, v ktorej sa ďalej vzdeláva (výcvik v metóde ACFS a LPAD). Pri práci využíva metódu canisterapie, silu psieho srdca spoznala už pred 14timi rokmi a momentálne vychováva do praxe už štvrtého parťáka.

Termíny:

23. 3. 2023 (9:00 – 17:00)
24. 3. 2023 (9:00 – 17:00)

Supervízia a praktické cvičenia:
25. 3. 2023 (9:00 – 17:00)

MATERIÁLY:

Metóda Grunnlaget - model pojmového učenia

Účastník dostane tlačenú verziu 100 stranovej príručky k metóde.

Cena:

Aktuálna zľavnená cena:   99 €
Príručka Grunnlaget je v cene. Kurz je za zvýhodnen cenu vďaka grantovej spolufinancovaniu Európskou úniou.

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 120 €. .

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

logo partner europska unia
Webinár  je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Resource Centre v rámci Erasmus+ Projektu Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku.
logo partner pedverket
V spolupráci s Pedverket kompetanse

Dátum

23 mar 2023
Registrácia ukončená!

Čas

Viacdňové vzdelávanie.
9:00 - 17:00

Cena

99.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]