Kalendár

Mesačný Týždenný Celý zoznam
apríl 2020

Inkluzívna škola, vzdelávanie 3.časťKurz

3. časť akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov.

Až 65 hodín vzdelávania. Nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie.
Vzdelávací program je zameraný tak, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. ...
24 apr - 25 apr
15:00 - 17:00
SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
65.00€
máj 2020

Inkluzívna škola, vzdelávanie 4.časťKurz

4. časť akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov.

Až 65 hodín vzdelávania. Nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie.
Vzdelávací program je zameraný tak, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. ...
22 mája - 23 mája
15:00 - 17:00
SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
65.00€
No event found!
Menu