Advokačné aktivity

Ponúkame prípravu podkladov regionálnych a národných vzdelávacích politík prostredníctvom účasti na pracovných skupinách na pôde štátnych inštitúcií (MŠVVŠ; VÚDPaP; ŠPÚ, MPC), pripomienkovaním a tvorbou nových legislatívnych noriem a metodických materiálov na systémovej úrovni.

Inklucentrum má skúsenosti na príprave národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, participácii na národných projektoch v téme inkluzívneho vzdelávania ako experti.

V prípade záujmu nás kontaktujte na [email protected].

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu