Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

kurz poradne kruhy webinar inklucentrum
3
február
15:30 - 18:30

Poradné kruhy v škole

AkreditovanýNa požiadanie

Na webinári sa zoznámite s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore. ...

02 pedagogicky asistent kurz 2
4
február
14:00 - 18:30

Pedagogický asistent v praxi

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. ...

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
7
február
15:00 - 18:00

Ranné kruhy vo vyučovaní

AkreditovanýWebinár

Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? ...

webinar minimum pre ped asistentov I
8
február
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov I.

AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...

webinar praca s rozmanitostou
9
február
15:00 - 18:00

Práca s rozmanitosťou v triede

AkreditovanýWebinár

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
10
február
9:00 - 14:30

Nenásilná komunikácia I. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

webinar skolsky psycholog pokracujeme
10
február
15:00 - 18:00

Školský psychológ pokračujeme

AkreditovanýNovéWebinár

Ponúkame vám možnosť zdieľania dobrej praxe, naučiť sa a vyskúšať techniky v rámci poradenstva so žiakmi, rodičmi aj učiteľmi. Webinár je koncipovaný ako zážitkové laboratórium pre tri 45 minútové bloky – žiaci, učitelia, rodičia. Súčasťou každého bloku  je  diskusia k danej technike. ...

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
15
február
15:00 - 18:00

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

AkreditovanýNovéWebinár

Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky ...

webinar mediacia ziackych konfiktov1
21
február
15:00 - 18:00

Mediácia žiackych konfliktov cez Nenásilnú komunikáciu

AkreditovanýWebinár

Ako (ne)riešiť žiacke konflikty tak, aby ste neboli neustále v ringu ako sudca, ale mohli iba facilitovať ich proces komunikácie a potreby porozumenia? Čo na to hovorí koncept Nenásilnej komunikácie? Aké princípy a kroky možno využívať, ak chceme žiakom pomáhať zvládať a riešiť konflikty? ...

webinar spec ped pokracujeme
21
február
15:00 - 18:30

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

AkreditovanýNový termínWebinár

Pre špeciálnych pedagógov na 2. stupni ZŠ a strednej škole. Vymeníme si praktické skúsenosti v práci s predikciou vývinových porúch učenia, spôsoby rozvíjania kognitívnych funkcii, matematických predstáv motoriky a mnoho iných. ...

webinar spec pec MS
22
február
15:00 - 18:00

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠ

AkreditovanýWebinár

Webinár je zameraný na pojmy a metódy z oblasti špeciálno-pedagogickej, s ktorými sa stretávate v materskej škole. Ukážeme si možnosti komunikácie s rodinou, spolupráce ZŠ s MŠ, s odborníkmi. Súčasťou webinára sú ukážky dobrej praxe, odporúčania materiálov, programov, možnosť kladenia otázok a diskusia. ...

No event found!
Načítať ďalšie
Menu