Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Absolvujte naše webináre s možnosťou získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Oval@3x 2

Nezmeškajte žiaden kurz

Chcete byť informovaní medzi prvými? Zanechajte nám na vás kontakt:

august 2021
webinar dieta s autizmom v skole 1

Dieťa s autizmom v školeAkreditovanýNový termínWebinár

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. ...
25 aug
15:00 - 18:00
30.00€
04 facilitativne reflektivne ucenie 1

Facilitatívne a reflektívne učenieAkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...
27 aug
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
200.00€
september 2021
webinar minimum pre asistentov II

Minimum pre asistentov II.AkreditovanýNový termínWebinár

Pokračovanie špeciálnopedagogického minima pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky je zamerané na ďalšie ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Čo by ste mali o týchto poruchách/ťažkostiach vedieť, ako s nimi pracovať, aké úpravy v IVP možno urobiť, aby ste poskytli čo najefektívnejšiu pomoc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa. Dozviete sa aj ďalšiu základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch k tejto téme. ...
14 sep
15:00 - 18:00
30.00€
01 artefiletika 1

Artefiletika a inkluzívna triedaAkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...
17 sep
16:00 - 19:00
Zvolen
Hviezdoslavova ul. 26 (na mieste bývalého antikvariátu), 960 01 Zvolen
290.00€
kurz poradne kruhy webinar inklucentrum

Poradné kruhy v školeAkreditovanýNovéWebinár

NOVÉ: V kruhu môžete so svojimi žiakmi zdieľať príbehy a životné skúsenosti, skúmať témy dôležité pre ich intelektuálny aj emocionálny rozvoj, riešiť problémy, nastavovať triedne aj školské normy. A samozrejme spoločne sa hrať, smiať sa a tvoriť. Na webinári budeme mať možnosť zoznámiť sa s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore a budete sa môcť inšpirovať skúsenosťami zo školy, kde sú kruhy nie len nástrojom k podpore komunitného rázu škole a skúmania konfliktov, ale aj bežnou súčasťou vyučovacích hodín. ...
20 sep
15:30 - 18:30
30.00€
webinar spec pec MS

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠAkreditovanýWebinár

Webinár je zameraný na pojmy a metódy z oblasti špeciálno-pedagogickej, s ktorými sa stretávate v materskej škole. Potrénujeme si spoločne „inkluzívny jazyk“, povieme si o programoch, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri práci so všetkými deťmi v materskej škole. Povieme si o oslabeniach detí ako aj ich silných stránkach, ukážeme si prácu individuálnu aj skupinovú, možnosti komunikácie s rodinou, spolupráce ZŠ s MŠ, s odborníkmi. Súčasťou webinára sú ukážky dobrej praxe, odporúčania materiálov, programov, možnosť kladenia otázok a diskusia. ...
21 sep
15:00 - 18:00
30.00€
kurz reflexia a spatna vazba webinar inklucentrum

Reflexia a spätná väzba na 1. stupni ZŠAkreditovanýNovéWebinár

NOVÉ: V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v triede sa často bojíme chýb. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu. V tom nám pomáha spätná väzba a reflexia. Moje skúsenosti ukazujú, že túto životnú zručnosť by sme mali vštepovať deťom už od 1. triedy. Naučia sa byť úprimné a nebudú sa báť prejaviť svoje emócie. Úlohou učiteľky je naučiť deti preniesť túto zručnosť do reálneho života. ...
21 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar dieta s autizmom v skole 1

Dieťa s autizmom v školeAkreditovanýNový termínWebinár

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. ...
22 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar legislativa pre skolsky podporny tim

Legislatíva pre školský podporný tímAkreditovanýNový termínWebinár

WEBINÁR - Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

Získajte hutný prehľad základných právnych predpisov. Zistite ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré vás v práci ťažia. Webinár vás naučí orientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách svojej profesie. Vyskúšate si cvičenia a ľahký tréning. Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

...
27 sep
9:00 - 12:00
30.00€
webinar ivp

Individuálny vzdelávací programAkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je voľným pokračovaním webináru "Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím". Poskytne veľmi konkrétne popisy niektorých problémov v praxi v súvislosti s integráciou, vedením povinnej dokumentácie, rozhodnutiami riaditeľa, možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy, invididuálne vzdelávanie, (ne)povinnosť špecifických predmetov a i. ...
27 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar minimum pre asistentovIII

Minimum pre asistentov III.AkreditovanýNový termínWebinár

Žiak s mentálnym znevýhodnením v bežnej škole. Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym znevýhodnením v bežnej základnej škole. Proces, ktorý je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný. ...
28 sep
15:00 - 18:00
30.00€
október 2021
02 pedagogicky asistent kurz 2

Pedagogický asistent v praxiAkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita. ...
01 - 02 okt
14:00 - 18:30
190.00€
No event found!
Načítať ďalšie
Menu