Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.
Vzdelávame Vás od roku 2020. Prezrite si ako ste nás hodnotili počas týchto rokov: hodnotenia kurzov.  Potvrdenia o účasti – aký je ich význam?

Webinar krizova intervencia foto
5
marec
15:00 - 18:00

Krízová intervencia

AkreditovanýNovéWebinár

Čo je krízová intervencia a ako ju správne robiť. Na koho sa obrátiť. Dostanete konkrétne odpovede na to, čo robiť ako škola v prípade krízovej udalosti. ...

02 pedagogicky asistent kurz 2
15
marec
14:00

Pedagogický asistent v praxi

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. ...

Webinar jazykova podpora deti cudzincov
20
marec
15:00 - 18:00

Jazyková podpora pre deti cudzincov v triede

AkreditovanýNovéWebinár

Máte v triede deti s materinským jazykom iným ako slovenským? Vyučujete slovenský jazyka ako druhý jazyka? Získajte informácie k tomu, ako by mala podľa súčasného zákona, jazyková podpora vyzerať. ...

03 skolsky podporny tim 1
4
apríl
15:00 - 19:00

Školský podporný tím

AkreditovanýDlhodobý kurzNa požiadanie

Je výzvou aktívne a efektívne plánovať, koordinovať a realizovať aktivity v školskom podpornom tíme. No ešte väčšou sa v nich kontinuálne zlepšovať. ...

Inovacne inkluzivna legislativa dokumentacia1
9
apríl
15:00 - 19:00

Inkluzívna legislatíva a dokumentácia

AkreditovanýDlhodobý kurzNové

Získajte kvalitný vhľad do legislatívneho fungovania, orientácii v nej, nadobudnite pochopenie legislatívnych prepojení. Ukážeme si ich praktickú aplikáciu na život pracovníka v školstve. ...

PRISTUP RESPEKTUJUCI TRAUMU6
10
apríl
9:00 - 16:00

Traumu rešpektujúci prístup v triede

AkreditovanýDlhodobý kurzNovéNový termín

program vychádzajúci z princípov neuropsychológie a neuropedagogiky, ktorý rozvíja profesijné kompetencie v práci s deťmi vo vyučovacej hodine alebo v programe ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
11
apríl
17:00 - 20:00

Nenásilná komunikácia I. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

Webinar Ranne kruhy interaktivne foto
17
apríl
15:00 - 18:00

Ranné kruhy INTERAKTÍVNE Posledné lístky

AkreditovanýWebinár

Dozviete sa ako v triede vybudovať zdravú klímu, vzájomnú dôveru, úctu a rešpekt; ako deti naučiť aktívnemu počúvaniu ...

Webinar specialno pedagogicke minII foto
23
apríl
15:30 - 18:30

Špeciálno-pedagogické minimum II.

AkreditovanýNovéWebinár

Vzdelávanie prináša pohľad na dieťa s ADHD a dieťa s Aspergerovým syndrómom v školskom prostredí. Obsahuje teoretický rámec i praktické tipy, techniky a inšpirácie ako s deťmi pracovať. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
25
apríl
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Nenásilná komunikácia II. Posledné lístky

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

Webinar specialno pedagogicke minIII foto
14
máj
15:30 - 18:30

Špeciálno-pedagogické minimum III.

AkreditovanýNovéWebinár

Pohľad na dieťa s mentálnym znevýhodnením v školskom prostredí. Obsahuje teoretický rámec i praktické tipy, techniky a inšpirácie, ako s deťmi pracovať. ...

webinar mediacia pre zivot
15
máj
16:00 - 18:00

Mediácia pre život

AkreditovanýNovéWebinár

Ako nájsť spoločnú reč bez násilia? Dozviete sa o základných princípoch mediácie podľa nenásilnej komunikácie. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
6
jún
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Nenásilná komunikácia I.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
13
jún
10:00 - 0:00
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Nenásilná komunikácia II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
14
jún
0:00 - 16:30
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Nenásilná komunikácia II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

No event found!