Kurzy

  1. Inklucentrum
  2. Kurzy

Medzigeneračné sieťovanie 3G

Inkluzívna práca a sieťovanie troch generácii s domovom dôchodcov, ukážky tvorby workshopov, účasť na workshopoch žiakov a seniorov priamo v teréne (hosť: Ľubica Noščáková)
Viac o kurze

Mimoškolské zážitkové sústredenia

Zážitkové 3 dňové vzdelávanie (60 hodín) súbežne s prebiehajúcim sústredením žiakov, účasť na sústredení, aktivitách, popisy modelov práce Kurz s otvoreným termínomMá váš tím záujem o tento kurz? Vyplňte, prosím,…
Viac o kurze

Odborný tím krok za krokom

Ako vybudovať odborný tím, ako si rozdeliť úlohy, ako sa stretávať, ako si naplniť pracovnú náplň, rozdeliť deti, podporovať učiteľov a i. – 60 hodín (komplexné kazuistiky najnáročnejších prípadov –…
Viac o kurze

Sprevádzanie asistentov učiteľa

Pre asistentov učiteľa, triednych učiteľov – práca asistenta v triede v inkluzívnom modeli . 60 hodinové vzdelávanie, cca. 20-30 ľudí Kurz s otvoreným termínomMáte záujem o tento kurz? Vyplňte, prosím,…
Viac o kurze
Menu