Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.

Naše vzdelávania môžete využiť aj ako aktualizačné vzdelávanie pre Vašu školu.

webinar multidisciplinarita
11
október
15:30 - 18:30

Multidisciplinarita v školskej komunite Sale has ended

AkreditovanýNový termínWebinár

Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci, hľadaní riešení? ...

01 artefiletika 1
13
október
15:00 - 18:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Artefiletika a inkluzívna trieda V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...

04 facilitativne reflektivne ucenie 1
14
október
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Facilitatívne a reflektívne učenie

AkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
18
október
17:00 - 19:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

AkreditovanýDlhodobý kurzNové

REZENČNE AJ ONLNE. Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať. ...

webinar krizova intervencia
3
november
15:00 - 18:00

Krízová intervencia

AkreditovanýNovéWebinár

Čo je krízová intervencia a ako ju správne robiť. Na koho sa obrátiť. ...

02 pedagogicky asistent kurz 2
4
november
14:00 - 18:30

Pedagogický asistent v praxi V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. ...

webinar ziak na spektre autizmu II.
7
november
15:00 - 18:00

Žiak na spektre autizmu II. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýWebinár

Budeme sa spolu rozprávať, zdieľať svoje skúsenosti, pomáhať si a hľadať vhodné intervencie. ...

webinar minimum pre ped asistentov I
8
november
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov I.

AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...

webinar dieta s adhd v skolskom prostredi
9
november
15:00 - 18:00

Dieťa s ADHD v školskom prostredí V tomto termíne vypredané

AkreditovanýNovéWebinár

Praktické rady pre učiteľov a odborných zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi s poruchou pozornosti (ADHD). ...

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
10
november
15:30 - 18:30

Ranné kruhy vo vyučovaní

AkreditovanýWebinár

Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? ...

webinar atestacie2
22
november
15:00 - 18:00

Atestácie pre podporné profesie

AkreditovanýNový termínWebinár

Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom - tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na webinári si podrobne posvietime na otázky, ktoré vás trápia. ...

webinar dieta s poruchami ucenia
22
november
15:30 - 18:30

Dieťa s poruchami učenia V tomto termíne vypredané

AkreditovanýNový termínWebinár

Špeciálnopedagogické minimum k VPU - vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU, spolupráca s pedagogickou asistentkou a školských podporným tímom. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
24
november
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

webinar inkluzivna legislativa pre poradne
1
december

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

AkreditovanýNa požiadanie

Získajte orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Vzdelávanie je na mieru šitý pre poradenské zariadenia. ...

kurz skupinova praca s reflexiou webinar inklucentrum
1
december
All Day

Skupinová práca s reflexiou

AkreditovanýNa požiadanie

Na workshope si vyskúšate reálnu 45 minútovú hodinu skupinovej práce a následnú reflexiu. Zistite ako podporiť slobodu a zodpovednosť žiakov, ich schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy, spolupracovať. ...

pre kolektiv legislativa pre spt
1
december

Legislatíva pre školský podporný tím

AkreditovanýNa požiadanie

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole. ...

pre kolektivy spatna vazba
1
december

Spätná väzba

AkreditovanýNa požiadanie

Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu! Vyskúšame si spätnú väzbu aj prakticky na aktivitách v skupine. ...

pre kolektivy poradne kruhy v skole
1
december
15:30 - 18:30

Poradné kruhy v škole

AkreditovanýNa požiadanie

Na webinári sa zoznámite s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore. ...

webinar nadani s aspergerovym syndromom
5
december
15:00 - 18:00

Nadaní s aspergerovým syndrómom

AkreditovanýNovéWebinár

Pokúsime sa porozumieť ako sa cítia nadaní s spergerovým syndrómom v škole a aké sú možnosti úpravy podmienok ich vzdelávania. ...

webinar praca s rozmanitostou
8
december
15:00 - 18:00

Práca s rozmanitosťou v triede

AkreditovanýNový termínWebinár

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
8
december
15:00 - 18:00

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

AkreditovanýNovéWebinár

Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky ...

webinar minimum pre asistentov II
9
december
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov II.

AkreditovanýWebinár

Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania. ...

GRUNNLAGET 1
10
december
9:00 - 17:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Grunnlaget II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNové

PREZENČNE: Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia. P ...

03 skolsky podporny tim 1
1
január
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Školský podporný tím

AkreditovanýDlhodobý kurzNa požiadanie

MOMENTÁLNE NEOTVÁRAME Vyjadrite svoj záujem vo formulári. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov. ...

kurz inklucentrum inkluzivna legislativa v materskej skole
1
január
15:00 - 18:00

Inkluzívna legislatíva pre materské školy

AkreditovanýNovéWebinár

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje materská škola na podporu inkluzívneho vzdelávania. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii detí so ŠVVP, možnostiach úprav IVP s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. ...

01 artefiletika 1
26
január
15:00 - 18:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Artefiletika a inkluzívna trieda

AkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
10
február
17:00 - 20:00

Nenásilná komunikácia I. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
2
marec
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

No event found!