Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

webinar uvod do inkluzivneho zdelavania
1
september

Úvod do inkluzívneho vzdelávania

AkreditovanýNa požiadanieNové

Spoznajte základné pojmy a princípy. Index inklúzie, humanistický prístup a nenásilná komunkácia. S praktickými ukážkami. ...

Webinar nadane dieta v skole
13
september
15:00 - 17:00

Nadané dieťa v škole

AkreditovanýNovéWebinár

Na webinári si povieme aj o špecifických potrebách nadaných žiakov v oblasti sociálno-emočnej, v oblasti pozornosti, spôsobu myslenia aj metód výučby. ...

webinar minimum pre ped asistentov I
20
september
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov I.

AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
23
september
17:00 - 20:00

Nenásilná komunikácia I.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

01 artefiletika 1
29
september
15:00 - 18:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Artefiletika a inkluzívna trieda

AkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...

webinar minimum pre asistentov II
4
október
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov II.

AkreditovanýWebinár

Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania. ...

02 pedagogicky asistent kurz 2
7
október
14:00 - 18:30

Pedagogický asistent v praxi

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. ...

webinar multidisciplinarita
11
október
15:30 - 18:30

Multidisciplinarita v školskej komunite

AkreditovanýNový termínWebinár

Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci, hľadaní riešení? ...

04 facilitativne reflektivne ucenie 1
14
október
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Facilitatívne a reflektívne učenie

AkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
18
október
17:00 - 19:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

AkreditovanýDlhodobý kurzNové

REZENČNE AJ ONLNE. Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať. ...

webinar krizova intervencia
3
november
15:00 - 18:00

Krízová intervencia

AkreditovanýNovéWebinár

Čo je krízová intervencia a ako ju správne robiť. Na koho sa obrátiť. ...

webinar minimum pre ped asistentov I
8
november
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov I.

AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...

webinar atestacie2
22
november
15:00 - 18:00

Atestácie pre podporné profesie

AkreditovanýNový termínWebinár

Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom - tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na webinári si podrobne posvietime na otázky, ktoré vás trápia. ...

webinar dieta s poruchami ucenia
22
november
15:30 - 18:30

Dieťa s poruchami učenia

AkreditovanýNový termínWebinár

Špeciálnopedagogické minimum k VPU - vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU, spolupráca s pedagogickou asistentkou a školských podporným tímom. ...

webinar inkluzivna legislativa pre poradne
1
december

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

AkreditovanýNa požiadanie

Získajte orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Vzdelávanie je na mieru šitý pre poradenské zariadenia. ...

pre kolektiv legislativa pre spt
1
december

Legislatíva pre školský podporný tím

AkreditovanýNa požiadanie

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole. ...

webinar inkluzivne nehodnotenie
1
december

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

AkreditovanýNa požiadanie

Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom. ...

kurz kde najst v online svete ziakov webinar inklucentrum
1
december

Kde nájsť aktívnych žiakov?

AkreditovanýNa požiadanie

Webinár s Dávidom Králikom: Viacerí z nás zažívajú "triedy duchov". Poďme si spoločne skúsiť zažiť niekoľko online vzdelávacích aktivít, aby sme lepšie pochopili, kde sa v online svete berie a kde stráca aktivita našich žiakov. ...

kurz skupinova praca s reflexiou webinar inklucentrum
1
december
All Day

Skupinová práca s reflexiou

AkreditovanýNa požiadanie

Na workshope si vyskúšate reálnu 45 minútovú hodinu skupinovej práce a následnú reflexiu. Zistite ako podporiť slobodu a zodpovednosť žiakov, ich schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy, spolupracovať. ...

pre kolektivy spatna vazba
1
december

Spätná väzba

AkreditovanýNa požiadanie

Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu! Vyskúšame si spätnú väzbu aj prakticky na aktivitách v skupine. ...

pre kolektivy poradne kruhy v skole
1
december
15:30 - 18:30

Poradné kruhy v škole

AkreditovanýNa požiadanie

Na webinári sa zoznámite s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore. ...

webinar praca s rozmanitostou
8
december
15:00 - 18:00

Práca s rozmanitosťou v triede

AkreditovanýNový termínWebinár

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...

webinar minimum pre asistentov II
9
december
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov II.

AkreditovanýWebinár

Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania. ...

No event found!
Menu