Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
9
február
15:30 - 18:30

Ranné kruhy vo vyučovaní

AkreditovanýWebinár

Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
10
február
17:00 - 20:00

Nenásilná komunikácia I. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

webinar minimum pre asistentov II
21
február
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov II.

AkreditovanýWebinár

Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
2
marec
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia II. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
2
marec
16:00 - 19:00

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

AkreditovanýNovéWebinár

Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky ...

webinar krizova intervencia
6
marec
15:00 - 18:00

Krízová intervencia

AkreditovanýNovéWebinár

Čo je krízová intervencia a ako ju správne robiť. Na koho sa obrátiť. ...

webinar dieta s poruchami ucenia
7
marec
15:30 - 18:30

Dieťa s poruchami učenia

AkreditovanýNový termínWebinár

Špeciálnopedagogické minimum k VPU - vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU, spolupráca s pedagogickou asistentkou a školských podporným tímom. ...

02 pedagogicky asistent kurz 2
17
marec
14:00 - 18:30

Pedagogický asistent v praxi

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. ...

webinar atestacie2
20
marec
15:00 - 18:00

Atestácie pre podporné profesie

AkreditovanýNový termínWebinár

Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom - tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na webinári si podrobne posvietime na otázky, ktoré vás trápia. ...

webinar praca s rozmanitostou
29
marec
15:00 - 18:00

Práca s rozmanitosťou v triede

AkreditovanýNový termínWebinár

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
13
apríl
15:30 - 18:30

Ranné kruhy vo vyučovaní

AkreditovanýWebinár

Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
4
máj
17:00 - 20:00

Nenásilná komunikácia I. V tomto termíne vypredané

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...

webinar minimum pre ped asistentov I
16
máj
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov I.

AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
24
máj
17:00 - 19:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

AkreditovanýDlhodobý kurzNové

PREZENČNE AJ ONLNE. Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať. ...

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
25
máj
15:00 - 18:00

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

AkreditovanýNovéWebinár

Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky ...

webinar minimum pre asistentov II
6
jún
15:30 - 18:30

Minimum pre asistentov II.

AkreditovanýWebinár

Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania. ...

webinar inkluzivna legislativa pre poradne
3
júl

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

AkreditovanýNa požiadanie

Získajte orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Vzdelávanie je na mieru šitý pre poradenské zariadenia. ...

kurz skupinova praca s reflexiou webinar inklucentrum
3
júl
All Day

Skupinová práca s reflexiou

AkreditovanýNa požiadanie

Na workshope si vyskúšate reálnu 45 minútovú hodinu skupinovej práce a následnú reflexiu. Zistite ako podporiť slobodu a zodpovednosť žiakov, ich schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy, spolupracovať. ...

03 skolsky podporny tim 1
3
júl
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Školský podporný tím

AkreditovanýDlhodobý kurzNa požiadanie

MOMENTÁLNE NEOTVÁRAME Vyjadrite svoj záujem vo formulári. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov. ...

kurz inklucentrum inkluzivna legislativa v materskej skole
3
júl
15:00 - 18:00

Inkluzívna legislatíva pre materské školy

AkreditovanýNovéWebinár

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje materská škola na podporu inkluzívneho vzdelávania. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii detí so ŠVVP, možnostiach úprav IVP s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. ...

pre kolektivy spatna vazba
3
júl

Spätná väzba

AkreditovanýNa požiadanie

Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu! Vyskúšame si spätnú väzbu aj prakticky na aktivitách v skupine. ...

pre kolektivy poradne kruhy v skole
3
júl
15:30 - 18:30

Poradné kruhy v škole

AkreditovanýNa požiadanie

Na webinári sa zoznámite s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore. ...

05 nenasilna komunikaciaI web 2
21
september
10:00 - 16:30
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Nenásilná komunikácia II.

AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

PREZENČNE. Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. ...

01 artefiletika 1
28
september
15:00 - 18:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Artefiletika a inkluzívna trieda

AkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...

No event found!