Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Absolvujte naše webináre s možnosťou získať Certifikát Inklucentrum. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Oval@3x 2

Nezmeškajte žiaden kurz

Chcete byť informovaní medzi prvými? Zanechajte nám na vás kontakt:

List
marec 2021
inkluzivna legislativa pre poradenske zariadenia inklucentrum

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia Vypredané AkreditovanýWebinár

Webinár: Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebujete z pohľadu poradenského zariadenia. Jednak ako zamestnanec (Vaše zaradenie, atestácie, vzdelávanie, kompetencie) a jednak v podpore škôl a klientov. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Tento webinár je v kocke a na mieru šitý pre poradenské zariadenia. ...
08 mar
9:00 - 12:00
25.00€
webinar inkluzivna legislativa pre vedenie skoly inklucentrum

Inkluzívna legislatíva pre vedenie školyAkreditovanýWebinár

Orientujte sa v školských zákonoch, predpisoch a usmerneniach, ktoré úzko súvisia s pedagogickými asistentami a školským podporným tímom, ale taktiež aj s integráciou na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu. Dozviete sa základy pracovno-právnych vzťahov k týmto zamestnancom na svojej škole, ich úlohách a kompetenciách, možnosti podpory žiakov v integrácii aj mimo nej, s cieľom inkluzívneho smerovania. Účastník získa aj materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď. Tento webinár je na mieru šitá legislatívna podpora pre riaditeľov v kocke, čo potrebuje vedieť, aby kvalitne a v súlade so zákonom napomáhal rozvoju inkluzívne vzdelávania cez školské podporné tímy a asistentov. ...
08 mar
14:00 - 17:00
25.00€
specialno pedagogicke minimum pre materske skoly inklucentrum webinar

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠ Vypredané AkreditovanýWebinár

Špeciálno-pedagogické minimum zamerané na skoré odhaľovanie nezrelosti, oslabení ako aj silných stránok dieťaťa. Dozviete sa ako s „nezrelosťou“ pracovať individuálne aj skupinovo, ako nasmerovať rodičov. Súčasťou webinára sú ukážky dobrej praxe, odporúčania materiálov, programov. Počas webináru možnosť klásť otázky, diskutovať. ...
16 mar
15:00 - 17:00
18.00€
04 facilitativne reflektivne ucenie kurz

Facilitatívne a reflektívne učenieAkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...
19 - 20 mar
9:00 - 15:00
Kurz pedagogický asistent v praxi

Pedagogický asistent v praxi Vypredané AkreditovanýDlhodobý kurzNový termín

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita. ...
19 mar
SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
120.00€
webinar skolsky specialny pedagog 6

Školský špeciálny pedagóg – začíname Vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je určený pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, ale aj pre tých, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu. Účastníci získajú prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré má školský špeciálny pedagóg v škole realizovať, o základnej legislatíve, o jeho odborných štandardoch, o možnostiach voľby reedukačných programov a množstvo iných užitočných informácií. ...
24 mar
14:00 - 17:00
25.00€
Webinar Praca s rozmanitostou Centrum inkluzivneho vzdelavania

Práca s rozmanitosťou v triedeAkreditovanýNový termínWebinár

Budeme sa venovať 4 základnym otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany. 1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych. 2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť. 3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii. 4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii. ...
30 mar
14:00 - 17:00
25.00€
webinar mediacia ziackych konfliktov

Mediácia žiackych konfliktov cez Nenásilnú komunikáciu Vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Ako (ne)riešiť žiacke konflikty tak, aby ste neboli neustále v ringu ako sudca, ale mohli iba facilitovať ich proces komunikácie a potreby porozumenia? Čo na to hovorí koncept Nenásilnej komunikácie od Marshala Rosenberga? Aké princípy a kroky možno využívať, ak chceme žiakom pomáhať zvládať a riešiť konflikty? ...
30 mar
14:30 - 17:30
25.00€
apríl 2021
05 Legislativa v malicku

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tímAkreditovanýNový termínWebinár

WEBINÁR - Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

Získajte hutný prehľad základných právnych predpisov. Zistite ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré vás v práci ťažia. Webinár vás naučí orientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách svojej profesie. Vyskúšate si cvičenia a ľahký tréning. Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

...
19 apr
9:00 - 12:00
25.00€
05 Skolska legislativa 2

Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávaniaAkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je voľným pokračovaním webináru "Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím". Poskytne veľmi konkrétne popisy niektorých problémov v praxi v súvislosti s integráciou, vedením povinnej dokumentácie, rozhodnutiami riaditeľa, možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy, invididuálne vzdelávanie, (ne)povinnosť špecifických predmetov a i. ...
19 apr
14:00 - 17:00
25.00€
Webinar ranne kruhy vo vyucovani Inklucentrum

Ranné kruhy vo vyučovaníAkreditovanýNový termínWebinár

Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity? Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II.stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa čosi o princípoch a zmysle ranných desaťminutoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí. ...
26 apr
14:30 - 17:30
25.00€
No event found!
Načítať ďalšie
Menu