Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Oval@3x 2

Nezmeškajte žiaden kurz

Chcete byť informovaní medzi prvými? Zanechajte nám na vás kontakt:

List
december 2020
Webinar ranne kruhy vo vyucovani Inklucentrum

Ranné kruhy vo vyučovaníWebinár

Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity? Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II.stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa čosi o princípoch a zmysle ranných desaťminutoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí. ...
07 dec
15:00 - 18:00
18.00€
webinar minimum pre asistentky

Minimum pre asistentky Vypredané Webinár

Poznaj svojich žiakov. Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako s týmito informáciami narábať, aby ste poskytli, čo najefektívnejšiu pomôc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa.  ...
12 dec
9:00 - 12:00
18.00€
január 2021
webinar artefiletika a inkluzivna trieda

Artefiletika a inkluzívna triedaWebinár

Webinár je ochutnávkou dlhodobého akreditovaného kurzu artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby reflexie a akceptácie. Chvíľami to vyzerá ako bežná výtvarná výchova, ktorá však vie aktívne pracovať s postojmi učiteľa a žiakov a vytvárať priestor pre porozumenie a akceptáciu všetkých. Vo webinári sa dozviete o pepojení artefiletiky a inkluzívneho vzdelávania, prečo treba artefiletiku odlíšiť od arteterapie a výtvarnej výchovy, v čom sa skrýva jej jedinečnosť a veľa praktických tipov pri jej aplikácií do vašich tried. ...
08 jan
14:00 - 17:00
18.00€
grunnlaget

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učeniaDlhodobý kurzWebinár

Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia.

Podstatou metódy grunnlaget je, že učí deti učiť sa. Hlavný princíp spočíva v tom, že deti sa najskôr naučia chápať základné pojmy ako je farba, počet a tvar, aby sa následne učili medzi nimi hľadať podobnosti či rozdiely. Rozvíjajú sa tým jazykové zručnosti a spôsoby uvažovania, ktoré deti neskôr môžu využiť nielen pri ďalšom učení, ale aj v bežnom živote.

Metóda grunnlaget je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku. ...

11 - 14 jan
9:00 - 16:00
112.00€
webinar vzdelavanie deti s fasd

Deti s FASD a traumou a ich podpora vo vzdelávaníWebinár

FASD (fetal alcohol spectrum disorder) sú poruchy fetálneho alkoholového spektra a patria sem deti, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol, čo ovplyvňuje priamo ich fungovanie, učenie, emócie a správanie. Veľa detí s FASD žije v náhradných rodinách. Webinár ponúka metodické a a legislatívne kroky, ako v škole nastaviť integráciu alebo bežnú podporu pre ich vzdelávanie. ...
18 jan
14:00 - 17:00
18.00€
01 artefiletika a inkluzivna trieda kurz

Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácieAkreditovanýDlhodobý kurz

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...
22 - 23 jan
15:00 - 17:00
SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
240.00€
webinar metoda dobreho startu

Metóda dobrého štartu Vypredané Webinár

Centrum inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s pražským Dys centrom organizuje vzdelávací program Metóda dobrého štartu, ktorý sleduje rozvoj psychomotoriky vo všetkých aspektoch v súčinnosti so sférou emočnou, motivačnou a sociálnou. Cvičenie MDS u detí aktivizuje motorický rozvoj. U detí s ťažkosťami v učení alebo sociálne znevýhodnením deťom upravuje nepravidelne sa rozvíjajúce funkcie. MDS je určená deťom vo veku 5 -12 rokov. ...
27 jan
9:00 - 16:00
30.00€
február 2021
04 facilitativne reflektivne ucenie kurz

Facilitatívne a reflektívne učenieAkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...
12 - 13 feb
9:00 - 15:00
marec 2021
03 skolsky podporny tim kurz

Školský podporný tím

Nový beh kurzu Školský podporný tím.Tento vzdelávací program je unikátny ...
15 - 16 mar
9:00 - 15:00
SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava
240.00€
No event found!
Menu