Live streamy v apríli

Panelová diskusia
Deti z Ukrajiny v slovenských školách, 5. apríla

Zozbierali sme podnety zo škôl – vieme čo trápi našich učiteľov a odborných zamestnancov v súvislosti s aktuálnou situáciou. Diskutovať a hľadať systémové riešenia budú naši hostia zo škôl, poradní a odborníci na duševné zdravie.  

27.3.22 Zuzka text IG
Verejna prezentacia skola s centrom

Verejná prezentácia projektu Škola s inkluzívnym centrom

Pozývame partnerov, zriaďovateľov škôl a záujemcov o koncept štátnej školy s inkluzívnym centrom na verejnú prezentáciu spojenú s diskusiou. Predstavíme Vám filozofickú koncepciu pripravovanej štátnej školy aj to, ako v  prepojení s Inklucentrom bude škola  prinášať šírenie konceptu inkluzívneho vzdelávania do ďalších škôl cez vzdelávanie, stáže a zážitkové učenie. 

Autori konceptu Viktor Križo, Mária Rothensteinová, Michal Horváth a Zuzana Krnáčová Vám radi v diskusii zodpovedajú Vaše otázky.

Aktivita je primárne určená pre budúcich partnerov, zriaďovateľov a možných donorov, neslúži ako nábor žiakov do školy, nakoľko ide o koncept štátnej školy.

MIESTO: FACEBOOK LIVE STREAM

TERMÍN:  štvrtok 7. 4. 2022 o 16:00 

Čítajte aj