Vaše 2% z daní pre inkluzívne vzdelávanie

Milí priatelia inkluzívneho vzdelávania,

Inklucentrum sa prvý krát uchádza o Vaše 2 %. To, čo nás ženie dopredu je snaha rozvíjať bezplatné poradenstvo a podporu školám, pedagogickým a odborným zamestnancom pri podpore detí, rodín a tried v kvalitnom inkluzívnom vzdelávaní. Poskytujeme legislatívne, pracovno-právne a metodické poradenstvo, ktoré sme za posledný rok vyžilo stovky zamestnancov škôl. Zapojte sa aj vy do zlepšenia podmienok v školách.

Naďalej chceme udržiavať a rozvíjať naše služby. Pripravujeme komplexný metodický portál k téme, otázky a odpovede k vašim častým problémom, s ktorými sa na Inklucentrum obraciate. Na rozvoj týchto služieb môžu ísť aj Vaše 2 %.

Ak ste sa rozhodli darovať 2%, tento postup je pre vás:

Ako darovať vaše 2%?

Postup – zamestnanci

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie si vyžiadajte u organizácii kde ste dobrovoľnícky pracovali. Radi vám ho vystavíme aj my, stačí napísať na [email protected]
  3. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie a podáte ho do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad, adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Postup – právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami.

V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Údaje potrebné k darovaniu 2% dane z príjmu:
– názov: Centrum inkluzívneho vzdelávania
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Haanova 2605/35, 851 04 Bratislava
– IČO: 52565301

Čítajte aj

Menu