Vaše 2% pre Inklucentrum

Milí priatelia inkluzívneho vzdelávania,

Inklucentrum sa aj v roku 2024 uchádza o Vaše 2 %. To, čo nás ženie dopredu je spoločná vízia nás aj našich partnerov a donorov o školách, kde sa podpora a rozvoj potenciálu dostáva každému ČLOVEKU. Máme pritom na mysli deti, ale najmä dospelých, ktorí s deťmi v školách pracujú. Veríme, tomu, že len spokojní dospelý dokáže zabezpečiť žiakovi prostredie na vzdelávanie a zdravý sebarozvoj.

Čo sa nám v roku 2023 podarilo aj vďaka Vašim 2%:

  • Vybavili sme až 842 podnetov v oblasti poradenstva, legislatívy a metodického usmernenia škôl, školských zariadení, pedagogických alebo odborných zamestnancov, rodičov, či iných organizácií.
  • Dobudovali sme metodický portál, ktorý zodpovedal na 4906 dotazov jeho návštevníkov.

Ak ste sa rozhodli darovať 2%, tento postup je pre vás:

Ako darovať vaše 2%?

Do tlačív budete potrebovať tieto naše údaje:

Názov: Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52565301

Postup – zamestnanci:

  1. Do 15.02.2024 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Od zamestnávateľa máte vystavené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
  2. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie si vyžiadajte u organizácii kde ste dobrovoľnícky pracovali. Radi vám ho vystavíme aj my, stačí napísať na [email protected].
  3. Vyplníte tlačivo VYHLÁSENIE a podáte ho do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska na daňový úrad, adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Postup – právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami.

V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Čítajte aj