Ako darovať 2% dane?

Zamestananci:

  1. Do 15.02. vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa.
  2. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov. Tlačivo bude dostupné na našich stránkach vo februári 2021.
  4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad.

Fyzické osoby:

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. na Váš daňový úrad.

Fyzické osoby:

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

Údaje potrebné k darovaniu 2% dane z príjmu:
– názov: Centrum inkluzívneho vzdelávania
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Haanova 2605/35, 851 04 Bratislava
– IČO: 52565301

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu