Podpora pre samosprávy

Poskytovanie asistencie samosprávam – aktuálne v rokovaní Žilina, BSK – príprava stratégii inkluzívneho vzdelávania, nastavovanie procesov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti, vzdelávanie riaditeľov škôl a celých školských tímov.

KALENDÁR

Žiadna udalosť nebola nájdená!

AKTUÁLNE

Menu