Podpora pre samosprávy

Inklucentrum poskytuje asistenciu samosprávam, obciam a krajom pri zavádzaní a implementácii inkluzívneho vzdelávania do škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vieme pomôcť pri nastavení stratégie inkluzívneho vzdelávania, nastavovanie procesov na školách, vzdelávaní školského úradu, riaditeľov škôl a celých školských tímov na škole.

Poskytujeme služby pri nastavovaní dobrých kritérií prijímacích pohovorov. V rámci tejto služby sme pomohli nastaviť napríklad prijímacie skúšky na Strednej pedagogickej škole.

Inklucentrum je expertná organizácia, ktorá Vám vie efektívne a systémovo pomôcť pri stanovení si krokov. Môže ísť o témy podpory detí v riziku, zavedenie demokratickej a inkluzívnej kultúry na školách, funkčnosť školského podporného tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a i.)

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktuje emailom na [email protected].