Facilitatívne a reflektívne učenie.
Princíp vzdelávania a skúsenosti.

Facilitatívne a reflektívne učenie.
Očami učiteľky Evy Kúdelovej.

Facilitatívne a reflektívne učenie.
Ukážka zo vzdelávania v Inklucentre.

Artefiletika.
Princípy vzdelávania a skúsenosti

Artefiletika.
Pozvánka na vzdelávanie.

Ranné kruhy vo vyučovaní.
Princípy vzdelávania a skúsenosti

Ranné kruhy vo vyučovaní.
Očami riaditeľky ZŠ

Ranné kruhy vo vyučovaní.
Očami triednej učiteľky

Ranné kruhy vo vyučovaní.
Pozvánka na vzdelávanie.

Vekovo zmiešané učenie.
Princípy a skúsenosti

Vekovo zmiešané učenie.
Očami riaditeľa Picasso Grundchule Berlin

Vekovo zmiešané učenie.
Očami učiteľky Picasso Grundschule Astrid Kugler

Rozhovor s Katja Heinze, vedúca družiny a ko-učiteľka výtvarnej výchovy

Storytelling.
Cesta k vzájomnému porozumeniu v triedach.

Dejepis a sociálna inklúzia.

Videá boli vytvorené v rámci bilaterálnej spolupráce Inklucentra(SK) inclution.org(DE) v projekte Erasmus+ InkluNET 2022: “Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania.” Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-SCH-000032298