Dlhodobé kurzy – odborne, prakticky a príjemne

Dlhodobé kurzy v Inklucentre sú účastníkmi vysoko hodnotené vzdelávania, v ktorých absolventi vyzdvihujú najmä odbornosť, úzke prepojenie lektorov s praxou a príjemnú atmosféru, ktorú na kurze zažili.

Vzdelávania sú určené pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (PZ a OZ), pedagogickým asistentom, vedeniu škôl, ale v ponuke nájdete aj kurz určený širšej verejnosti (Nenásilná komunikácia I. Nenásilná komunikácia – mediácia pre život) PZ a OZ majú možnosť ukončiť vzdelávania Osvedčením o ukončení inovačného vzdelávania a získať tak príplatok za profesijný rozvoj od 3% až do 9%.

V nasledovných odstavcoch Vám sprostredkujeme esenciu dlhodobých kurzov, tak ako ju opísali samotní absolventi.

Artefiletika a inkluzívna trieda – konečne po dlhšej dobe kurz,
za ktorým sa oplatilo cestovať

artefiletika kurz

Artefiletika je výtvarná výchova trochu INAK, o čom sa presvedčilo
už 39 účastníčok vzdelávania.
Vzdelávanie je pre PZ a OZ s možnosťou 3% príplatku za profesijný rozvoj.

PRE KOHO?
Všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov a majú možnosť pracovať so skupinou detí.

LEKTORKA A GARANTKA: Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD.

„Lektorka hneď od začiatku kurzu navodila veľmi príjemnú, pohodovú atmosféru, správala sa veľmi profesionálne a ľudsky zároveň.“

„Boli poskytnuté aj teoretické poznatky, no mali sme možnosť sami pracovať a tvoriť, čo je najlepšou možnou formou vzdelávania.“

„Vzdelávanie po dlhej dobe stálo za cestovanie, s výborným obsahom a úžasnou lektorkou.

Viaceré sme sa zhodli, že to bol naozaj zmysluplný čas pre seba, odchádzala som vždy nabitá energiou a nápadmi.

Lektorka mala vždy všetko pripravené, bola ochotná rozoberať s nami danú tému pre rôzne oblasti jej uplatnenia, zdôrazňovala, čo nás môže prekvapiť, zaskočiť, na čo si máme dávať pozor, ako máme reagovať v nejakej krízovej situácii a to boli cenné rady, ktoré sme potom uplatnili počas svojich hodín artefiletiky.

Úžasnou praktickou formou nám dokázala sprostredkovať nové vedomosti, ktoré sme hneď aj aplikovali vo vlastnej praxi.

TIP: Nie ste si istí či je Artefiletika pre Vás? Absolvujte 1. modul v cene 75 eur a rozhodnite sa či chcete pokračovať. Absolvovali ste Artefiletiku inde? Zakúpte si len 2. modul za 165 eur a doplňte si vedomosti a praktické skúsenosti.

TERMÍN: 13. 10. 2022 – 26. 11. 2022, 6dní vzdelávania.

CENA: 240 € za 50hodín vzdelávania s príplatkom za profesijný rozvoj 3%.

Pedagogický asistent v praxi – odborný ale najmä ľudský prístup

Pedagogicky asistent v praxi foto kurz

Ukážeme Vám rôzne možnosti práce pedagogického asistenta. Získate praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP.
Vzdelávanie je pre PZ a OZ s možnosťou 3% príplatku za profesijný rozvoj.

PRE KOHO?
Pedagogické asistentky a pedagogickí asistenti.

LEKTORI A GARANTI: Masha Viera Orogváni, Magdaléna Špotáková, Janka Kružliaková, Viktor Križo

Odborný, ale aj ľudský prístup lektorov a ochota všetko vysvetliť a debatovať.

Môžem iba odporučiť, lektori: profesionálny prístup, perfektné podanie problematiky

Boli pohotové, ústretové, informované.

Jasné ciele výučby, vhodné výučbové aktivizujúce metódy, užitočné a praktické rady, názorné príklady,

TERMÍN: 7. 10. 2022 – 3. 12. 2022, 6dní vzdelávania

CENA: 190 € za 50hodín vzdelávania s príplatkom za profesijný rozvoj.

Facilitatívne a reflektívne učenie – inšpirujúca trojica odborníkov, ktorá učí to, čím žije

Facilitativne reflektivne ucenie foto z kurzu

Silne zážitkové vzdelávanie, na ktorom získate kompetencie facilitácie a reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi.
S možnosťou 3% príplatku za profesijný rozvoj.

PRE KOHO?
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí majú možnosť počas programu pracovať s triedou/skupinou detí alebo žiakov od 3. ročníka ZŠ až po koniec SŠ.

LEKTORI A GARANTI: Viktor Križo, Dávid Králik, Eva Kúdelová

Ich skúsenosti sa odrážajú v tom, čo chcú odovzdať účastníkom, sú zrozumiteľní, naozajstní a dokážu svojou energiou vytvoriť bezpečné a otvorené prostredie.

Chcela by som vyzdvihnúť kvalitu reflexie a návodu, ako sa k reflexii k sebe aj k deťom postaviť a uplatňovať ju v živote a v praxi.

Páči sa mi inovativny prístup. Vysoká kvalita vzdelávania. Veľmi príjemné priestory a obsluha (káva, čaj, kakao🙂).

Moje hodnotenie lektorov je v superlatívoch 😉 boli skvelí, s vysokou odbornosťou, zmyslom pre humor, veľkí odborníci.

Podľa mňa je to zohratá trojka, ktorá sa ideálne dopĺňa v každej činnosti.

Vzdelávanie ma veľmi obohatilo. Nie sú to len teoretické vedomosti, práve naopak. Dalo mi veľa do praxe. Techniky a spôsob komunikácie, ktoré som použila s deťmi v triede, mi pomohli vytvoriť príjemnú, radostnú a bezpečnú atmosféru.

TERMÍN: 14. 10. 2022 – 3. 12. 2022, 6dní vzdelávania

CENA: 200 € za 50hodín vzdelávania s príplatkom za profesijný rozvoj.

Nenásilná komunikácia I. a II. – vzdelávanie malo na mňa až terapeutický efekt

Nenasilna komunikacia Adam Cajka ucastnicka Nada Navarova

Zažite nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaniu väčšej radosti a slobody,
S možnosťou 3% príplatku za profesijný rozvoj – je potrebné absolvovať (Nenásilná komunikácia I. a II.)

PRE KOHO?
Všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, Riaditelia a riaditeľky škôl, verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie.

LEKTORI A GARANTI: Adam Čajka a Jana Randa, Andrea Lánczos a Eva Lukovicsová

Prijemná bezpečná atmosféra, teória pekne prepojená s praxou, Povedala by som, ze kurz mal na mňa až terapeutický efekt.

Som veľmi spokojná. Lektor Adam je odborník v prednášanej oblasti. Vedel reagovať na všetky otázky, Veľmi ďakujem.

Adam Prezentoval nenásilnú komunikáciu nielen ako aktuálnu tému, v ktorej sme sa vzdelávali, ale nenásilná komunikácia bola prítomná v celom jeho pôsobení na skupinu a prácu v nej.

Moje čakávania boli naplnené – uvedomenie si nedostatkov vo svojej komunikácii vďaka trénovaniu nenanásilnej komunikácie.

Páčilo sa mi, ako Adam spolu s Jankou vytvorili príjemnú, priateľskú a bezpečnú atmosféru, vďaka ktorej sme si počas celého kurzu mohli slobodne vymieňať názory a byť k sebe otvorení.

„Páčilo sa mi zapálenie lektoriek pre danú tému, bolo vidieť a cítiť, že to robia radi.“

TIP: Absolvujte vzdelávanie ako kolektív školy buď vo vašich priestoroch alebo v Inklucentre. Možnosť absolvovať aj v maďarskom jazyku.

TERMÍN: 23. 09. 2022 – 8. 10. 2022, 4dni vzdelávania

CENA: 190 € (Nenásilná komunikácia I.). Môžete absolvovať samostatne, alebo spolu s Nenásilná komunikácia II (135 € ) s príplatkom za profesijný rozvoj.

Nenásilná komunikácia – mediácia pre život

Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Kurz je vhodný pre absolventov vzdelávania Nenásilná komunikácia I a II.

PRE KOHO?

Všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, riaditelia a riaditeľky škôl,

Verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Viac o tomto výnimočnom výcviku na You Tube kanály Inklucentra

TERMÍN: 18. 10. 2022 – 13. 04. 2022

CENA: 850 € za 150hodín vzdelávania s príplatkom za profesijný rozvoj 9%.

Grunnlaget – komplexná metóda rozvoja učenia

Rozviňte u detí ich vlastnú schopnosť učiť sa.

Grunnlaget komplexna metoda rozvoja ucenia foto z kurzu

Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse.

PRE KOHO?

  • učiteľ/učiteľka 1.stupňa
  • učiteľ/učiteľka materskej školy
  • pedagogický asistent/pedagogická asistentka
  • špeciálny pedagóg/pedagogička
  • učiteľ/učiteľka profesijného rozvoja
  • metodici,
  • lektori

TERMÍN: 20. 10. 2022 – 21. 10. 2022

CENA: 99 € za 20 hodín vzdelávania (Pripravujeme rozšírenie vzdelávania pre potreby získania príplatku za profesijný rozvoj)