Jana Randa lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Projektová manažérka, lektorka, členka správnej rady Inklucentra.

Jana Randa absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Inklucenre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: